Mateřská škola ve městě Taulov

Mateřská škola ve městě Taulov
Investor:město Fredericia
Realizace:2008
Zastavěná plocha:1200 m2


Mateřská školka v dánském městečku Taulov spadajícím pod samosprávu blízké Fredericie je rozdělena do šesti malých sekcí – každou z nich charakterizuje vlastní grafický motiv. Sekce vytvářejí geometrickou formu hexagonálního systému a dohromady volně navozují tvar sedmikrásky. Ve žlutém středu květu je umístěn ústřední prostor školky – místo pro dětské aktivity. V navazujících okvětních lístcích se nacházejí prostory pro zaměstnance a šest prostor pro skupiny (třídy) – vždy dvě v každém hexagonu.
Uspořádání není jen funkční, ale také symbolické – komunita představuje v koncepci návrhu mateřské školy ústřední bod.
Užití hexagonu má podtrhnout rozpoznatelnost. V kombinaci s užitím odlišných barev se uvnitř každého z hexagonů vytváří silná identita. Všichni známe z jiných institucí často užívaná pojmenování jako ”modrá třída” nebo ”žlutá skupina”. Takové názvy jsou téměř  vyžilé, nicméně vyjadřují potřebu dětí (a dospělých) sdružovat se v rámci instituce v komunitě nebo posílit vlastní identitu: Já jsem slunečnice. Já lvíče. Já jsem z modré třídy...
Rozhodli jsme se společenství a identitu posílit pomocí uspořádání prostor a zapojením barev v objektu. Materiály užité na fasádách a střeše podtrhují přání nabídnout variace a rozmanitost zároveň s rozpoznatelností: Osobité části jednoho celku. V jistém smyslu lze hexagony vnímat jako příbuzné. Jsou členy stejné rodiny, nicméně právě tak jedineční jako každý z členů rodiny.

Ateliér Cebra získal projekt na základě vítězství v soutěži.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Nemocnica
mat
22.04.10 02:11
Prostory
Nada Kucerova
22.04.10 07:58
re: mat
rk
22.04.10 11:13
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od CEBRA architecture