Mateřská škola na Tylově nábřeží

Mateřská škola na Tylově nábřeží
Adresa: Tylovo nábřeží 691, Hradec Králové, Česká republika
Realizace:1926-28


Na severojižní ose školního areálu na Tylově nábřeží byla Josefem Gočárem koncipována mateřská škola (č.p. 691) jako spojovací architektonický článek mezi oběma základními školami. V letech 1927-28 byla podle jeho plánů realizována hradeckými staviteli celého areálu J. Novotným a J. Vyleťalem. Jedná se o první autorovu čistě konstruktivistickou stavbu.
Na štíty staveb základních škol se mateřská škola připojuje svým východním a západním křídlem. Jižní průčelí s hlavním vstupem je orientováno do nábřeží, severní s ochozem a terasami do školního dvora. Téměř 2,5 metrového výškového rozdílu mezi nábřežním chodníkem a školním dvorem bylo využito při dispozičním a architektonickém řešení stavby.
Uliční fasáda je symetrická. Na ose jsou vstupní dveře ve skleněné stěně kryty železobetonovou deskou podepřenou 2 sloupy. Zděné uliční trakty jsou opatřeny břízolitovou omítkou v přírodním odstínu. Dvorní fasáda je taky symetrická, dojmově odlehčená krytými ochozy kolem střední obloukové části s navazujícími terasami a venkovními schodišti obou křídel. Předsazená železobetonová konstrukce tvoří výraznou plasticitu a rytmické členění fasády. Nad plochou střechou se vypínal vysoký komín ústředního topení.
Změna funkčního využití na školní jídelnu z r. 1985 podle návrhu Ing. V. Rohlíčka si vyžádala značné stavební zásahy v  interiéru i exteriéru stavby včetně demolice komína. Byl však zlepšen stavebně technický stav a budova zachráněna před úplnou devastací.

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Josef Gočár