Made with Love in Karlín

Made with Love in Karlín


Fotografie: Lukáš Hausenblas
ZADÁNÍ
Vytvořit fit-out kancelářského prostoru pro firmu KGM v již dříve používaných prostorách, které byly zrekonstruovány ke kancelářskému využití. K projektu jsem přistoupil s vědomím, ze FIT-OUTEM se rozumí hlavně refresh a znovuzařízení prostor, nikoliv stavební rekonstrukce. Z těchto důvodů jsem ponechal původní skleněné příčky oddělující kanceláře a jednací prostory, sociální zázemí a kuchyňský nábytek. Bez zásadních změn zůstávají i původní podhledy. Půdorysné členění jsem až na malé změny ponechal dle návrhu investora, vycházel jsem z faktu, že vlastní požadavky dokáže definovat lépe, než osoba zvenčí.

VÝTVARNÝ ZÁMĚR
Karlín Group chápu jako developerskou firmu, která je rodinného menšího rázu. Vždy se snaží věnovat projektům s vysokou mírou výtvarné architektonické i uživatelské kvality. Má ke své činnosti inovativní přístup, které je neotřelý, a tohoto ducha by měly mít i nové prostory. Jako developer pracuje se základními stavebními materiály jako dřevo, beton a ocel, proto je celý fit-out na těchto materiálech založen.

POUŽITÉ MATERIÁLY
Dominantou jsou ocelové panely vetknuté mezi pracovní stoly, které jsou zhotoveny z masivního dubu. Ocelí jsou pokryté i stávající dveře, abychom se vyhnuli jejich výměně. Dalším materiálem je betonová stěrka, která pokrývá všechny svislé konstrukce včetně sloupů. Pro zateplení prostředí a jeho prostorové členění jsou použity dřevěné paravány tvořené smrkovými hranoly na ocelovém rámu. Tyto konstrukce tvoří i zavěšený podhled v každé jednací místnosti. Celou plochu kanceláří pokrývá kvalitní metrážní koberec, který zajistí akustickou pohodu lépe než například uvažovaný vinyl. Skleněné příčky jsou polepeny polychromatickými fotografiemi z realizací KG ve vybraných art detailech. Ve společném odpočinkovém prostoru kryje podlahu umělá tráva. Jako ozvláštnění celé koncepce a detaily, které mají přinést celku vtip a svěžest, jsou použity vypálené nápisy v čelech každého ocelového panelu stolů - například meeting room, financial departement atd. Tyto nápisy jsou vypáleny i v plechu, který kryje jednotlivé dveře. Důležitým detailem je potom stávající 3D developerský model, který je místo obrazu zavěšen na zeď nad lavicí ve vstupním prostoru.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Vladan Běhal Design