Müritzeum

Müritzeum
Zahradní úpravy:NOD
Adresa: Zur Steinmole 1, Müritz, Německo
Investor:Landkreis Müritz
Realizace:2005-07


Návštěvní centrum oblasti “Mecklenburgische Seenplatte” (Meklenburská jezerní rovina) se nachází na jedinečném místě ve Waren mezi historickým centrem Müritz a okolní venkovskou krajinou. Müritzeum tvoří sladkovodní akvárium, multimediální výstavu, restauraci a obchod. Budova jako poloostrov vybíhá do jezera Herrensee a ztělesňuje diametrálně odlišné elementární prvky jako pevnina a voda. Kruhový tvar napomáhá, aby objekt navzdory velkému měřítku bez potíží splynul se svým okolím. Stěny si zachovávají nízkou výšku, díky níž lze celou stavbu vnímat jako podstatně menší, než je tomu ve skutečnosti. Pocit neurčitého směrování je tu vyjádřen pomocí zářezů, které rozdělují kruh do jednotlivých segmentů. Jeden z řezů probíhá paralelně s ulicí Kietzstraße a nabízí velkou prosklenou vstupní fasádu, která však není přehnaně velkolepá, ale je spíše přizpůsobena měřítku Waren. Další z řezů prochází středem kruhové dispozice, zaručuje osvětlení pracovních prostorů a přímé spojení návštěvního centra s okolním parkem. Nejspíš se jedná je nejdůležitější část, odkud vede přímé schodiště na plochou střechu. Na západní straně objektu se nachází zatočené venkovní schodiště, které dodává kruhové dispozici směr a zároveň ukazuje, kde je přední část domu. Vnější plášť s jasně patrným schodištěm ukazuje, kudy se do objektu vstupuje a zároveň je součástí pěší procházky kolem jezera Herrensee. Ze severu lze budovu vnímat ze vzdáleného pohledu, kdy kruh se zkosenými stěnami brázdí vody Herrensee podobně jako trup lodi a zároveň se objekt odráží se ve vodní hladině. Objekt je navržen jako dvojice kónických částí ve dvou výškových úrovních a o dvou různých poloměrech. Kónické segmenty pak společně vytváří kruh. Jak již bylo zmíněno, kruh je narušen dvojicí ostrých řezů. Budova je tvořena dvojicí nadzemních poschodí a jednoho z poloviny zapuštěného suterénu. Šikmé částí a podlahy, které nejsou v kontaktu se zemí jsou dřevěné. Nosné stěny jsou ze 120 mm silné křížem laminovaná dřevěná konstrukce Leno. Obvodový plášť tvoří 30 mm obklad ze zuhelnatělého dřeva s hnědavě načernalým povrchem, který nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Tato povrchová úprava dodává budově auru historické památky a přitom je také velice šetrná k životnímu prostředí. Na rozdíl od tmavého vnějšku má dřevo ve vstupní části lesklou medovou barvu. Tento diametrálně odlišný vzhled jednoho materiálu se potkává v místech proskleného vstupního průčelí.
Wingårdh Arkitektkontor
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Wingårdh Arkitektkontor