Lipa Resort - Aparthotel Lípa

Lipa Resort - Aparthotel Lípa
Spoluautor interiéru:Olgoj Chorchoj
Adresa: Křinické náměstí 1180/7, Krásná Lípa, Česká republika
Investor:Toonan, s.r.o.
Realizace:2013


Stavba byla oceněna cenou Stavba roku za rok 2013.
Vstupní brána do Českého Švýcarska a Lužických hor
— Záměrem investora bylo rozšíření a posílení ubytovacích možností v Krásné Lípě pro české i zahraniční turisty, kteří přijedou objevovat osobitou krásu a genia loci Českého Švýcarska či Lužických hor, se zaměřením na rodiny s malými dětmi, sportovně aktivní, podnikovou, rekreační a kongresovou turistiku. Ti všichni tu najdou potřebné zázemí.
Uvedený záměr byl koncipován na nezastavěných stavebních parcelách v centru města Krásná Lípa, které si stále ještě uchovalo svou historickou podobu, přímo na Křinickém náměstí, s potřebou dostavby a uzavření tohoto náměstí, se zachováním obchodního a společensko-kulturního využití parteru. Tak, aby byl posílen a dotvořen městský charakter místa a vytvořeny a propojeny jeho důležité urbanistické vazby.  
Společnou ambicí investora, architektů a zástupců města bylo tedy vytvořit kvalitní architektonicko-urbanistické řešení nejen náměstí, ale i samotného nově vznikajícího souboru staveb, a také dotvoření celého vnitrobloku. Zklidnit tento vnitroblok a posílit jeho pobytovou a odpočinkovou funkci a v maximální míře docílit toho, aby auta byla umístěna do podzemní garáže. Takto zklidněný vnitroblok by se tak mohl stát příjemnou nástupní „základnou“, pro kratší i delší turistické výlety, ať už pěší či cyklistické, do bezprostředního okolí nebo do blízkého národního parku Českého Švýcarska, Lužických hor či Labských pískovců. Zároveň by byl dotvořen rozsáhlý soubor staveb, který vzniká v posledních letech v těchto místech za účelem posílení turistického ruchu v Krásné Lípě. Součástí tohoto souboru je zrekonstruovaný barokní penzion, kde právě probíhá dostavba a rozšíření restaurace. Dále objekt bývalé Továrny s ubytováním hostelového typu, welness a fitness, kavárnou a galerií, přístavek této Továrny s chystanou bowlingovou dráhou, dependance v bytovém domě na Křinickém náměstí, či vytvoření nového parkoviště u ulice Pražské a nakonec i úprava společného vnitrobloku s nově vysazenou lípou uprostřed.
Dotvořením rozmanitého komplexu tak bylo završeno i mnohaleté úsilí města o posilování Krásné Lípy jako významného rekreačního centra a nástupní oblasti pro chráněné krajinné oblasti – „Vstupní brány“ do Národního parku České Švýcarsko, Lužických hor i blízkých Labských pískovců. 
   
Aparthotel — Aparthotel tvoří soubor tří objektů, které jsou pod úrovní terénu propojeny jedním podlažím garážových stání a technických prostor. Parter jednotlivých objektů Aparthotelu je navržen k obchodnímu a společensko-kulturnímu využití – pestrá skladba obchodů, služeb, půjčoven, úschoven, které dnes vytvářejí nezbytné zázemí hotelových služeb, současně nejvíce žádaných a vyhledávaných ubytovacích zařízení. Součástí parteru je také interaktivní vzdělávací mediatéka, zaměřené zejména na informovanost návštěvníků o ochraně životního prostředí, sloužící zároveň jako všestranně využitelný společenský prostor a klubové prostory hotelu. Nedílnou součástí života parteru by se měl stát i nově dotvořený vnitroblok, který by byl využíván pro pravidelné trhy – „nová městská tržnice“ určené k prodeji místních specifických regionálních produktů, výrobků místních řemeslníků, zemědělců, výtvarníků apod.  Každý z objektů má také v parteru svoji vstupní halu pro vstup do ubytovací části Aparthotelu, jenž se nachází v nadzemních podlažích. Tyto vstupy jsou bezbariérově přístupné z úrovně terénu vnitrobloku přizpůsobené rodinám s dětmi a osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Jednotlivé bloky jsou propojeny výtahem i schodištěm s podzemní garáží.
Ubytovací část Aparthotelu počítá s kapacitou cca 33 jednotek o předpokládané proměnlivé kapacitě od cca 66 až do max. 132 lůžek., a to formou komfortních, útulných, moderně zařízených apartmánů, které jsou vybaveny vlastní kuchyňkou, poskytující soukromí samostatného bydlení s možností výběru doprovodných ubytovacích služeb, jež zahrnují například možnost stravování, úklidu, péče o děti, animačních programů apod.
Ke sportovnímu vyžití mohou hosté využít nedaleký sportovní areál s tenisovými kurty, lezeckou stěnou a dalšími aktivitami, zajištěnými za každého počasí rovněž krytou sportovní halou. Hosté mohou využívat fitness a wellness zázemí, které se nachází v blízkém relaxačním centru a nově vznikající bowlingovou dráhu. V budoucnu budou rovněž k dispozici průvodci, kteří návštěvníky seznámí s přírodním bohatstvím NP České Švýcarsko, CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce. Samozřejmostí je možnost zapůjčení kol, naučný a dětský koutek, originální zážitek nabídne hřiště na kuličky.

Arcitektonický koncept — Základní urbanistický koncept domu zohledňuje významnou polohu celého souboru v centru města. Celkový tvar souboru budov ctí a rozvíjí navazující městkou strukturu. Jednou stranou jednoznačné dotváří chybějící frontu náměstí. Dalším objektem vymezuje uliční profil ulice Pražské. Měkkým obloukem fasády se obrací k rybníkům. Měkká silueta domu je tvarována tak, aby plynule navazovala na sousední historické objekty.
Bezprostřední inspirací pro architektonický výraz domu, byla původní lidová architektura dřevěných podstávkových domů, která spoluvytváří nezaměnitelný charakter místa, svým materiálem, barevností a syrovostí. Předsazený plášť dřevěných latí z thermoborovice před probarvenými fasádami, které tónují jednotlivé objekty souboru. Díky vrstevnatosti a hloubce je fasáda velmi živá a proměnlivá pro kolemjdoucí pozorovatele. V místě ostění oken odhalené barvy, odkazují na výrazně barevné šambrány původních domů lidové architektury, které kontrastují se stříbřitě šedým opršelým dřevem. Předpokládáme, že podobně stárnout budou i dnes nové objekty Aparthotelu. Jednoduchost, a materiálová syrovost blízká lidové architektuře, se uplatnila i v dalších použitých materiálech – přiznané prefabrikované železobetonové stropy, kletovaný beton na podlaze chodeb, hrubá omítky na stěnách výtahových šachet. V pokojích jsou dřevěné podlahy, jemně probarvené hladké omítky. Interiér je vybaven kvalitním nábytkem s velkou mírou použití dřeva.

Stavební a konstrukční řešení —  Založení objektu je pod hladinou spodní vody pomocí „bílé železobetonové vany“. Nosnou konstrukcí je železobetonový prefabrikovaný skelet, vyzdívaný keramickými cihlami. Stropy tvoří předpjaté prefabrikované panely., přiznané v interiéru. Zborcená plocha střecha je tvarována ocelovými profily. Fasáda z probarvené tenkovrstvé omítky na zateplovacím systému s předsazenými latěmi z Thermoborovice na ocelovém roštu. Povrch střechy tvoří hydroizolační folie.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pro redakci stránek
E.Ter-Akopoová
10.01.14 10:37
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier Hoffman