Letní dům s vinotékou

Letní dům s vinotékou
Projekt:2005
Realizace:2006 - 2007
Plocha pozemku:804 m2
Náklady:3 400 000 CZK


Pozemek letního domu s vinotékou se nachází v obci Jevany, okres Kolín. Přístup je možný pouze prostupem skrze stávající terénní val, z přiléhlé komunikace na jižní hraně parcely. Pozemek má velmi složité terénní uspořádání, je bývalým žulovým lomem. Charakteristické jsou velké výškové rozdíly terénu v místě stavby i vzhledem ke komunikaci. Na pozemku jsou vzrostlé stromy – břízy a borovice, dvě kamenné zídky ve valu, masivní základy zdemolovaného zahradního domku. Součástí návrhu je zachování stromů i v těsném okolí zamýšlené stavby a integrace kamenných stěn.

Architektonické řešení — Letní dům s vinotékou navazuje na přirozené uspořádání terénu. Je osazen na terén s ohledem na dosažení výhledů z obytné části. Z té se otevírá jedinečné panorama na Voděradské bučiny. Objekt je přisazen k veřejné komunikaci na jižní hraně pozemku a navazuje na stávající kamenné zídky. Spodní podlaží je navrženo jako součást terénního valu při komunikaci. Tento letitý násep zeminy je pozůstatkem z doby užívání pozemku pro kamenolom. Násep činí vlastní zahradu zcela intimní s akcentem na její zvláštní teréní morfologii po hloubení.
Objekt má nepravidelný tvar vycházející z tvaru terénu, valu, skal, blízké zeleně. Je složen ze dvou základních objemů: horizontální přízemní hmoty garáže a vinotéky a nad ní posazené obytné nástavby. Kontrast obou hmot je tvarový i materiálový, je obrazem rozdílného užívání domu. Obytná část má proměnnou výšku atiky. Její rozdílný sklon, určuje vždy layout dřevěného obkladu příslušných ploch – fasád.
Garáž s vinotékou je do terénu zapuštěná jednopodlažní zděná stavba. Její šikmá zelená střecha o rozdílných sklonech navazuje na tvarování valu, který opět doplňuje. Do uliční fronty výrazně vystupuje vjezd do garáže a navazující konstrukce plotu. Zděné konstrukce jsou z exteriéru obloženy kamenem vytěženým na pozemku při zakládání stavby.
Střecha je z ulice zelenou bariérou, za kterou se skrývá soukromí zahrady. Nad přízemím je zelená, má zcela porůst keři.
Obytná nástavba je navržena jako dřevostavba s pultovou střechou. Do ulice se dům projevuje hlavním prvkem fasád – okenem 3 x 3 m, které nabízí panoramatickou vyhlídku pro obytnou část a je opatřeno dřevěnou žaluzií v barvě fasády.
Obytný prostor je propojen se zahradou prostřednictvím výškově oddělených teras navazujícíh na jezírka zahrady.
Na pozemku je ponecháno maximální množství stromů a stávající jezírko. V souvislosti se stavbou domu je zde vybudováno další jezírko – přírodní bazén, na které navazuje systém dřevěných teras s letní kuchyní. Zbývající část pozemku je ponechána v přírodním stavu.
 
Dispoziční řešení — Vstup do domu z úrovně ulice je možný přes garáž, na kterou navazuje vstupní hala se schodištěm do 2. NP a vstupem do vinotéky a zahrady. Hala je rozšířena o prostor kuchyňky, dále navazuje koupelna. K ulici je zahlouben prostor vinotéky se šikmým stropem ve sklonu terénu valu. Součástí 1. NP je také sklad zahradního nářadí, který je tvořen kamennými stěnami, které na pozemku již byly.
Obytná nástavba je navržena jako jednotný obytný prostor s vloženým mezipatrem pro spaní. Vstup do obytného prostoru je možný přímo z exteriéru zahrady, případně z interiéru po schodišti vedoucím z 1. NP. Obytná část je přímo navázána na jezírka. 

Konstrukční řešení — Základové podloží je únosné a je tvořeno žulovým masivem; ojekt není podsklepen. Základovou konstrukci tvoří monolitické základové pasy.
Nosný systém objektu v prvním nadzemním podlaží je tvořen nosnými stěnami, které navazují na stávající kamenné zídky. Obvodové stěny a vnitřní zdi jsou z keramických a betonových tvárnic. Strop nad 1. NP je navržen jako zalomená železobetonová monolitická deska, pnutá na kratší rozpon. Schodiště do vloženého mezipatra má nosnou kovovou konstrukci opláštěnou dřevěnými deskami.
Obytná nástavba je s ohlednem na způsob užívání a rozpočet řešena jako dřevostavba, základním konstrukčním prvkem jsou dřevoštěpkové panely. Střecha obytné nástavby je pultová. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné vazníky. Střešní krytina je plechová – titanzinková.
Fasáda prvního nadzemního podlaží je kryta žulovou předstěnou – kamenem, který byl získán při výkopových pracích stavby. Nástavba má fasádu s dřevěným palubkovým obkladem v tmavě zelené lazuře.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od znameniiii ARCHITEKTI