Letní byt se skleníkem

Letní byt se skleníkem
Nově navržený dům vychází z potřeb doplnit stávající rodinný dům a rozsáhlou zahradu o potřebné zázemí, skleník, letní byt a sklep na skladování zeleniny a vína. Dům je umístěn napříč komunikační ose, která vychází z „japanerie“ a prochází „pěstitelskou“ částí zahrady. Komunikační osa prochází nově navrhovaným domem a končí v jeho atriu.
 Hlavní provozní celky domu jsou:
  • skleník, jenž tvoří samostatný hmotový celek  přimknutý na východní straně a je oddělen procházející komunikační osou.
  • Skladové prostory  pro nářadí a ostatní potřeby pro údržbu zahrady a skleníku. Ty jsou umístěny na západ od komunikační osy a jsou doplněny o „zahradní WC“
  • Sklep je přístupný po schodišti z komunikační osy a jsou zde prostory pro skladování ovoce a zeleniny, přes filtr přístupný sklad vín a vinný sklípek, který bude tepelně izolován a je umožněno ho el. přímotopem temperovat.
  • Zahradní místnost je opět přístupná z komunikační osy a to krátkou spojovací chodbou. Je prosvětlena a propojena z jihu a ze severu z atria francouzskými okny. Bude sloužit pro doplňkové zahradnické práce.
  • Letní byt je přimknut na severní straně objektu a  uzavírá severovýchodní část „relaxační“ zahrady do svého atria. Letní byt je tvořen 2mi místnostmi s kuchyňkou a koupelnou s WC. Prostor je propojen na východ s atriem a částečně i na západ se sadem.
  • Vnitřní atrium doplňuje svou křivkou zastřešení relaxační část zahrady. Propojuje jednotlivé prostory a komunikační osu a vytváří krytý prostor pro posezení u venkovního krbu.
Celý objekt je navržen jako přízemní v půdorysné formě písmene „L“ rozdělen materiálově na dvě hmoty. Jednak je to hmota skleníku s betonovou podezdívkou a pultovou střechou sklopenou k jihu a dále hmota „dřevostavba“ s dřevěným obkladem která má plochou střechu s minimální výškou atiky pro minimalizaci výškového působení v zahradě. Objekt je krom skleníku a sklepu konstrukčně řešen jako dřevostavba s opláštěním dřevěnými modřínovými prkny.
0 komentářů
přidat komentář