Lesy České republiky

Krajské ředitelství České Budějovice

Lesy České republiky
Spolupráce:Irena Truhlářová, Vojtěch Vecán
Realizace:2015
Užitná plocha:927 m2
Zastavěná plocha:421 m2
Obestavěný prostor:4000 m3


Objekt slouží jako administrativní budova s třinácti kancelářemi pro cca 20 pracovníků, zasedací místností pro 25-30 osob, archivem, šatnou pro terénní oblečení a prostorem technického zázemí. Součástí administrativní budovy je i dvoupokojový inspekční pokoj s hygienickou buňkou s možností vaření.

Umístění objektů a ploch pro parkování vychází z přirozené konfigurace terénu. Návrh maximálně respektuje polohy vzrostlých stromů. Hmotové řešení administrativní budovy vychází z klasického nízkoenergetického konceptu - jednoduchý, minimálně členěný tvar - kvádr s poměrem stran 1:2, delší stranou orientován k jihu. Dominantu hmoty tvoří dvoupodlažní prosklená vstupní hala chráněná vznášejícím se zastřešením překlenujícím v šíři haly celou hmotu objektu. Zastřešení lehce spočívá na šikmých sloupech symbolizujících kmeny stromů - masivní kmeny hrubě opracované s viditelnými suky. Hmota zastřešeného venkovního únikového schodiště je zakomponována do celkového jednoduchého objemu. V jihozápadní části se ve hmotě domu projevuje suterén ve formě kamenného soklu.

V maximální možné míře je použito dřevo. Na nosnou konstrukci objektu, opláštění obvodových stěn, teras i v interiéru. Jako obklad jsou na většině fasády navrženy impregnované smrkové palubky skládané na sraz (se zkosenou hranou a minimální mezerou). Hmota únikového schodiště je opláštěná dřevěnými hranoly. Tento motiv se opakuje v pruzích i na severní a východní fasádě.  V interiéru je, kromě viditelných nosných prvků, použito dřevo i v masivní konstrukci schodiště v hale a v podhledech - na dýhovaných dřevotřískových deskách. Barevný akcent fasády tvoří exteriérové látkové stahovací rolety v oranžové barvě. Montážní truhlík rolet je skrytý za dřevěný obklad fasády.
0 komentářů
přidat komentář