Lesopark Žižkův vrch

Mobiliář parku - šifrované hmotné básně psané morseovkou

Lesopark Žižkův vrch
Spoluautor:Roman Balatka Maršík
Adresa: Žižkův vrch, Jablonec nad Nisou, Česká republika
Realizace:2012


TÉMA: RASTR jako SLOVO, PÍSMENO - tečka, čárka, mezera

Pro lesopark byl navržen jednotný mobiliář, jehož tématem je vztah hmoty a slova. Na jednotlivých pobytových místech - lavičkách, altánu, molech, hřištích - jsou zašifrované vzkazy pro návštěvníky parku. Šifra odkazuje na vztahy a komunikaci mezi lidmi, na formu, jakou se globálně pokoušíme dorozumívat. K vyjádření slova je použitá pro svoji jednoduchost morseovka, ztvárněná kombinací čtvercových, obdélníkových a barevných hranolů skládaných do rastru. Komunikační prostředek – morseovka - se může jevit jako předchůdce dnešních počítačových jazyků. Internetové programové jazyky jsou jakési složité šifry dnešní doby, kdy uživatel vidí jen výsledek - obraz.
Park je tvořen jako prostor, ve kterém lze odhalovat vzkazy. Jejich forma šifrovaná v morseovce je tematicky zaměřená na náš nedokonalý vztah k přírodě, upozorňuje na náš shon a naše prapodivné priority. Jsou to heslovité, obecné texty nabádající k zamýšlení - někde třeba i jednoslovné hmotné básně.
V prostoru hřiště s dlouhou lavicí lze psát vzkazy jiným návštěvníkům. Celý park je zaměřený na komunikaci, a to nejen ve smyslu vnímání a odhalování textů, ale také na komunikaci mezi lidmi - dětmi a rodiči nebo prarodiči, učiteli a žáky, kamarády, atd. Jednotlivé prvky ale fungují i bez této hry. Ta je jakousi významovou nadstavbou, která umožňuje prostor parku poznat hlouběji. Hra samotná nabádá k trávení chvil v přírodě při hledání a nacházení sama sebe.

Objekty lesoparku:

ALTÁN je podélně orientovaná dřevoocelová hmota, která vystupuje na popředí vegetace. Jsou to tři krychle spojené v jeden celek, přitom prostřední část je směrovaná otvorem pro sezení ven a v krajních polích jsou lavice orientovány na prostor uvnitř altánu. Celým objektem ve vertikálním rastrování prochází nápisy, přitom mezery mezi slovy jsou oddělené a tím je rastrování členité a částečně i pohledově prostupné. Rastr je mimo opláštění altánu také na podlaze, ve střeše i na lavičkách. Nápisy pobízejíjí ke zklidnění a zamyšlení nad spěchem. Altánem prorůstá jeden uměle vysazený strom, jenž altán sbližuje s okolní přírodou.

SPIRÁLA se tematicky vztahuje ke hře a hledání středu kruhu. Otevřená spirála vytažená do výšky odkazuje na vztah nebe a země – hledání místa ve světě. Hledání domova a své podstaty. Rastrování obsahuje zakódovaný nápis.

TERASY A MOLA jsou místem delších nápisů. Texty na hlavních plochách jsou kombinované tematicky s nápisy na lavičkách a zábradlí u těchto objektů. Zbývající úseky bez textů jsou vyplněné podlahovými dubovými prkny.

LAVICE S MORSEOVKOU na jednom z hřišť poskytuje návod na čtení abecedy a zašifrovaným vzkazem vybízí, aby si každý na pískové ploše hřiště vyzkoušel tvorbu slova, zanechal vzkazy ostatním a tak hledal základ komunikace .

Dalšími prvky se zašifrovanými zprávami jsou LAVIČKY, PARKET, INFORMAČNÍ TABULE, KOŠE, PIKNIKOVÉ SESTAVY a LÁVKY.

S nápadem na využití morseovky pro Lesopark Žižkův vrch a jejím ztvárněním přišel MgA. Miloslav Fekar, kterého si ke spolupráci přizval zpracovatel projektu Ing. Roman Balatka Maršík.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Miloslav Fekar