Le Musée des Arts Contemporains (MAC’s)

Le Musée des Arts Contemporains (MAC’s)
Adresa: Rue Sainte-Louise 82, Grand-Hornu, Hornu, Belgie
Realizace:2002


Grand-Hornu je komplex ve francouzsky hovořící části Belgie, kde se dříve dolovalo uhlí. ... Při rekonstrukci areálu se uplatnila tradiční rozvaha a nové zásahy se ve stávající budově ztrácejí, zůstaly “diskrétní“ a nenarušují tichost forem, které se staly jejím vlastním hřbitovem. Hebbelinck odmítl být surově expresionistický. Vynalézavým a citlivým jazykem vdechl místu nový život a vnesl do něj silný architektonický výraz. Jeho pátrání po precizních a smělých detailech se zračí v nakloněných stěnách podporovaných kovovými konstrukcemi podobnými rukám mladého člověka vynášejícího staré a vratké části. Architektova gesta jsou jednoznačná, přesná a ponechávají jen velmi málo místa ke konstrukčním omylům. Každá nepřesnost a nedostatek je okamžitě zřejmá a promlouvá ke starému. Účinek tohoto projektu leží v jeho smělém výrazu, silných gestech a jemné rovnováze. ... Hebbelinck lehce podkopává autoritu neklasicistických staveb 19. století a jejich úhledně plánovanou a uklidňující souměrností, autoritářskou scenérií vytvořenou k tomu, aby reprezentovala pracující, ale zároveň je také kontrolovala. Stavba zdůrazňovala nový řád prostorového uspořádání a nových vzorců chování. Při pohybu v nově rozšířené budově, je tak udržována proměnlivá vzdálenost od stávajících částí. ... Komplex již není místem pro monumentalitu nebo autoritářství. Architektura by neměla vzbuzovat hrůzu nebo obavy. Místnosti a venkovní prostory jsou prozkoumávány se zvědavostí a s ustavičným pocitem objevování. Vztah mezi novým a stávajícím je zde jako odvíjení příběhu nebo odhalování nuancí jazyka, zušlechťujícího každou část místa. Původní místa a nová architektura jsou mezi sebou společně provázány, někdy se odhalují skrz nadměrné otvory, přibližují a oddalují pryč jako při rozhovoru mezi dvěma lidmi vyprávějícími si navzájem o své minulosti a budoucím životě. Každý pohyb doprovází svěží světlo, nové možnosti, strategie možného, tvořená postupným rytmem prostor. Rozšiřuje podíl v rozdílnosti a otázkách. Je váhavě připraven a čeká na to, aby mohl byl předefinován. Takový je návrh instituce pokoušející se vytvářet kulturu a regenerovat smysl věcí.
Maurizio Cohen: Confronto col passato, Domus 853, 2002
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pierre Hebbelinck