Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou
Realizační dokumentace:Valbek s.r.o. | Lukáš Vráblík, Ondřej Matoušek
Realizační firma: Hochtief a.s. | Petr Vítek
Investor:Obec Lužec nad Vltavou, starosta Patrik Rollo
Projekt:2015
Realizace:2020
Náklady:50 000 000 CZK


Rozměry: rozpětí 130 m
Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi obcemi Hořín a Vraňany je jedinou obcí v České republice, která leží celým svým územím na ostrově. Ostrov je zároveň největším ostrovem na řece Vltavě.
Lávka je vedena přes nesplavný tok řeky mezi obcemi Lužec nad Vltavou a Bukol. Přes řeku převádí dálkovou severojižní cyklotrasu EuroVelo 7 vedoucí ze Švédska na Sicílii.
Architektonický návrh je výtvarně založen na lehkosti a subtilnosti, které jsou umožněny díky technologicky extrémně vyspělému materiálu UHPFRC (ultra-high performance fibre reinforced concrete, ultra-vysokohodnotný beton s rozptýlenou kovovou výztuží).
Lávka je koncipována jako zavěšená konstrukce s jedním pylonem a dvěma poli o rozpětích 30+100 m. Hlavní pole překračuje řeku šířky 70 m. Pylon je ocelový, výšky 40 m a tvoří v rovinaté krajině protiváhu kostelní věži. Mostovka je vedena ve výškovém oblouku s poloměrem 777 m a je sestavena z přímo pochozích prefabrikátů z UHPFRC. Závěsy tvoří 17 párů uzamčených ocelových lan. Mostovka byla nad břehy montována na pevné skruži. Část nad řekou se montovala letmo. Mostovka je sepnuta dvěma volnými kabely.
Barevně jsou všechny prvky konstrukce sjednoceny a dematerializovány tóny středně šedé barvy.
Lávka je zapojena do krajiny nově vysazenou dubovou alejí podél cesty na bukolské straně. Duby dorostou do výšky pylonu.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Já nevim...
šakal
13.04.21 11:12
Líbí
Cora
16.05.21 09:47
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek