Lávka nad Brick Pit

Lávka nad Brick Pit
Brick Pit (doslovně "cihlová jáma") představuje poslední hmatatelnou evidenci velkého průmyslu v oblasti zálivu Homebush Bay (v místě se těžila hlína k výrobě cihel). Důl je archetypální a primitivní, surový, obnažený a pozměněný.
Brick Pit je především místem vyjímečného lidského úsilí zachyceného v jisté fázi. Je portrétem narušování země skrze její využívání.
Stejně tak je místem adaptace - poté, co je ukončené průmyslové odvětví nahrazováno novou výrobou, jež splňuje požadavky udržitelného rozvoje - a stává se útočištěm vzácného druhu australské rosničky Litoria aurea (Green and Golden Bell Frog).
Vzdušná kruhová lávka a výstava pod širým nebem, umístěná dvacet metrů nad dnem prohlubně Brick Pit, dává tomuto místu skutečnou urbanistickou vazbu na Olympijský park v Sydney a podtrhuje jeho přítomnost. Jednoduše řešený prvek - kruhová lávka - poskytuje jak fyzický přístup tak interpretaci dolu Brick Pit, zatímco plně respektuje jeho nesmírně křehké přírodní prostředí. Čistá forma a stálá výška podlahy kontrastuje s nerovnými posunujícími se stranami a hloubkou jámy.
Kruhová lávka nabízí desetiminutovou procházku, stejně jako delší strukturovanou zkušenost umožněnou díky rozšiřujícím se a zastíněným sekcím platformy.
Vnější plášť kruhu je variovanou stěnou složenou z výstavních panelů, síťoviny a skla.
Do kruhu jsou zapojeny interaktivní prvky, které návštěvníkovi nabízejí vhled do historie místa stejně jako do jeho proměny v útočiště ohrožených druhů.
Kruh má dvě spojnice s okolním parkem: jedna vede k ulici Australia Avenue a tedy k centru města, druhá směrem k ulici Marjorie Jackson Drive a k rozlehlým parkům, jež se za ní rozkládají.
Ocelová konstrukce představuje křehkou a citlivou intervenci do drsné hrubosti prohlubně. Vyztužená křížová konstrukce, která je sestavená ze serie nepravděpodobně tenkých, plochých ocelových článků, se lehce dotýká dna -  jako by po špičkách přecházela skrze toto křehké místo.
Křížové řešení je schopné přizpůsobit se komplikovanému základovému terénu: prodloužením podpor k základům jezera nebo zpevněním za učelem vyhnout se žabímu rybníku.
Zatímco kruhové sekce se otevírají do okolí, sekce mostu jsou uzavřené a potlačené.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
..."Evidence"...
šakal
26.05.08 12:04
hezky rybnicek
hetzer
26.05.08 06:40
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Durbach Block Architects