Lampa

Lampa
Adresa: Jungmanovo náměstí, Nové Město, Praha, Česká republika
Realizace:1912-13


V době, kdy jsem do Prahy podnikal pouze jednodenní výlety jako turista, neopomněl jsem nikdy navštívit kubistický sloup na zastrčeném Jungmannově náměstí. Je mi trapná neoriginalita tohoto počínání, protože Jan Kaplický na žádné ze svých českých přednášek neopomene zdůraznit svůj vztah k tomuto sloupu a poukázat na žalostný stav ojedinělé kubistické památky. Alibi mi poskytuje fakt, že návštěvy spadají do doby, kdy se v mé knihovně skvěla jediná osamocená knížka od Rostislava Šváchy, Viktor Kožený byl spasitel české ekonomiky a jméno Kaplický mi nic neříkalo.
S kvalitou rekonstrukce jsem jako laik spokojen. Hlavní povrchová poškození byla opravena. Sloup už neukazuje pod opadanou omítkou své cihelné vnitřnosti a nánosy špíny byly smyty. Mám pro pana architekta Kaplického a další příznivce výhradně českého architektonického slohu vzkaz - lampa je v lepšícím se stavu a v noci nadějně září.
Petr Šmídek, 4. dubna 2003

Pod Blechovým dohledem vznikla v roce 1912 ještě jiná pozoruhodná kubistická práce, kamenný sloup pouličního osvětlení před zadním průčelím Kalousovy lékárny v koutě Jungmannova náměstí, jehož projekt byl dlouho neoprávněně připisován Vlastislavu Hofmanovi. Jak to lze vypozorovat ze zachovalého plánu sloupu, byl si jeho skutečný tvůrce Emil Králíček dobře vědom, do jak různorodého prostředí svůj výtvor navrhuje.
Tak zvláštní, složitý a rozporuplný jev, jakým kubistická architektura byla, v sobě zkrátka musel obsahovat leccos pochybeného. Pokud by však kubističtí architekti všechny tyto námitky znali a přijali je, nikdy by nevytvořili kubistickou architekturu - jediný český příspěvek do tisícileté historie architektonických stylů.
Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Victoria Publishing, Praha 1995
0 komentářů
přidat komentář