Kunstmuseum Liechtenstein

Kunstmuseum Liechtenstein
Budova nového muzea umění v hlavním městě Lichtenštejnského knížectví je skutečně mezníkem v historii města a státu. Doposud romantické zakonzervované měs to získalo realizací muzea, jehož autory je trojice archi tektů Meinrad Morger, Heinrich Degelo (oba z Basileje) a jejich curyšský kolega Christian Kerez, zcela jinou atmo sféru a vstoupilo do nového tisíciletí moderní nohou. Mu zeum se rozkládá přímo v centru Vaduzu pod knížecím hradem a stalo se novou dominantou centra.
Soutěž na muzeum byla vypsána v roce 1997. Morger a Degelo získali sice druhou cenu, avšak vítězný návrh nesouzněl se stavebními předpisy. Muzeum hostí jednak stálou sbírku umění, jednak slouží jako stánek pro pořádání dočasných výstav. Stálá sbírka patří k nejvýzna mnějším svého druhu na světě. Je zajímavé, že její pod statnou část nashromáždili Lichtenštejnové během své služby na pražském dvoře Rudolfa II.
Muzeum je svou hmotnou přesný kvádr o půdorysných rozměrech 60 x 25 metrů. Výstavní plocha čítá 1750 m². Nejúžasnějším prvkem muzea je obvodový plášť, jak už se stává v případě muzeí v poslední době zvykem. Architekti jakoby odmítali v expozicích konkurovat vystaveným dílům a přesouvají "své umění" na povrchy muzeí. Ve Vaduzu je povrch muzea odlit z jedné hmoty - směsi betonu, bazaltu, asfaltu, popela a bůhví čeho ještě. Celý povrch je vyleštěn, navoskován a neobsahuje žádné spáry, kromě vstupních a okenních otvorů. Celé muzeum se tak jeví jako jedna obrovská homogenní kamenná kostka. Bohužel nic z pláště neproniklo do interiéru, takže o hloubení á la Zumthor nemůže být řeč. Interiéry muzea jsou moderně konvenční - bílé stěny, dubové podlahy a světelný strop. Ten je možné zastínit do úplné tmy nebo naopak maximálně prosvětlit podle potřeb vystavených exponátů.
Muzeum nabízí několik možných cest konzumace umění, záleží na návštěvníkovi, odkud začne. V přízemí bývají zpravidla umísťovány dočasné tematické výstavy, které díky proskleným stěnám lákají do interiéru potencionální okolní pasanty, zatímco stálá sbírka okupuje horní patra. Suterén slouží jako provozní zázemí muzea.
Kunstmuseum Liechtenstein se zařadilo do plejády výborných současných muzeí alpské oblasti. Kvalitní výstavní expozice zahalil ambiciózní kabát, který muzeu dodává výraz stability a solidnosti. Architektura budovy odráží to nejlepší, co může dnes světu švýcarský minimalismus nabídnout.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Morger & Degelo