Koupaliště na břehu jezera Caldaro

Koupaliště na břehu jezera Caldaro
Adresa: Caldaro, Itálie
Investor:Comune di Caldaro
Soutěž:03.2003
Projekt:09.2003
Realizace:11.2004 - 05.2006
Plocha pozemku:10900 m2


Jezero Kaltern je přírodní rezervací a přístup k němu je omezen pouze na několik málo koupališť u severního břehu. Náš pozemek představovalo jediné veřejně přístupné koupaliště. Účelem projektu je posít pocit veřejného vlastnictví tím, že zastírá hranici mezi veřejným prostorem a chráněným územím. Toho je dosaženo tím, že převádí stavební program do nejasně vymezeného místa, které může být kromě rekreační funkce využíváno také ke kulturnímu a společenskému životu. Pláž je zasazena do veřejného života, kde si lze vychutnat jedinečnou krajinu.
Koupaliště je posazeno do stávajícího mírného svahu a rozděleno do dvou úrovní: vyvýšenou 'sluneční terasu' a spodní 'akvárium'.
Horní terasa, která se ve svém nejvyšším místě napojuje na rostlý terén, se směrem k jezeru a tváří jako umělá krajina sloužící k plavání i jako veřejný prostor se dvěma propojenými pavilony přístupnými s obou stran. Terasa kvůli vyšší poloze ve vztahu k jezeru slouží jako vyhlídková plošina s panoramatickými výhledy rámovanými vzájemnou souhrou pavilonů, jejich vyčnívajících střech, hmot a transparence.
Sluneční terasu se spodní úrovní akvária spojuje schodiště, které bylo navrženo k opalování, ale také jako hlavní tribuna pro diváky během různých představení na pláži nebo na jezeře.
Do duté konstrukce terasy je vložen plavecký bazén. Jeho hmota naplněná vodou plave nad spodní úrovní 'akvária', se kterou je vizuálně spojena kruhovými otvory na dně bazénu. Sochařsky ztvárněný strop akvária je definován proměnlivou hloubkou bazénu a konstrukčními požadavky na terasu.
Krytý venkovní prostor akvária je rozsvícen denním světlem, které sem proudí po obvodu. Atmosférické světlo dopadá také prosklenými otvory v bazénu a skleněnými dlaždicemi v terase. Během letních přeháněk chrání akvárium před deštěm a během horkých slunných dní poskytuje ochlazení, stinné místo k hrám a v noci slouží jako kulisa pro pořádání večírků a koncertů.
Nepříznivé podmínky k zakládání vyžadovaly použití pilotů, do nichž bylo soustředěno veškeré zatížení. Hmota monolitického betonu je do země převáděna konstrukčními jádry, z nichž dvě prostupují terasou i plaveckým bazénem, kde se vynořují z vody jako uměle vytvořené skály. Vyloženou terasu podpírá celkem šest jader a částečně zapuštěné technické zázemí.
Rozložením koupaliště do dvou úrovní se v porovnání s dřívějším uspořádáním zvětšila užitná plocha o celou jednu třetinu. Toto řešení plochy funkčně i vizuálně jasně definuje, ale zároveň v prostoru akvária vytváří plynulé přechody mezi krytou plochou a venkovním prostranstvím. Řada hmot obslužných provozů vytváří směrem k příjezdové cestě pevnou hranici, zatímco směrem k východu a na jihozápad se akvárium otevírá a nabízí působivé výhledy do krajiny.
the next ENTERprise
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od the next ENTERprise