Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny náleží k bývalému klášteru dominikánek na Starém Městě pražském. Byl postaven ve 14. století na místě staršího kostela sv. Vavřince a je jednou z nejvýraznějších novostaveb mendikantské architektury na Starém Městě. Za Josefa II. byl klášter zrušen a kostel odsvěcen a následně zde byla zřízena tiskárna. Tehdy byla snesena altánová vížka, odstraněno 3. patro věže a stržena gotická klenba. Kostel byl následně přepatrován dřevěnými patry, které zůstaly v interiéru až do současnosti a sloužil jako sklad papíru. V 70. až zač. 90. let 20. století proběhla rekonstrukce zahrnující opravu vnějšího pláště kostela, rekonstrukci krovu a výměnu střešní krytiny.
Záměrem rekonstrukce bylo kromě konzervace vnějšího i vnitřního pláště budovy, dochovaných prvků, nástěnných maleb, odstranění dřevěného přepatrování i vložení nových interiérových prvků. Nové prvky jako schodiště na emporu, točité schodiště do věže, obslužná lávka po obvodu krovu, vložená zavěšená ocelová žebra připomínající původní tvar gotické žebrové klenby, platforma podia pro účinkující a podlaha, sociální zázemí pro hosty a účinkující, osvětlení a akustické vybavení prostoru mají dotvořit Nadací Vize požadovaný univerzální prostor s kapacitou až 300 osob, vhodný pro koncerty, konference, výstavy, divadelní představení, firemní setkání apod.
Průběžně se však dále konzervují a opravují existující fresky dle požadavků památkářů a restaurátorů. Takto opravené a zrestaurované fresky jsou nasvíceny světly z lávky v krovu kostela s možností různých kombinací světelných scén. V závěru hlavní lodi kostela je nad pódiem umístěn symbolický oltář s obrazem Adrieny Šimotové.
V současné době je již obnova z větší části hotová, kostel je využíván pro různé akce. Loňským otevřením kostela se uzavřela 3. etapa obnovy kostela sv. Anny, další etapy obnovy budou následovat. Mezi nejbližší práce v kostele patří rozšíření stávajícího zázemí a nová konstrukce pódia na kruchtu pro další sedící diváky. Dále kostel čeká kompletní oprava střechy a fasády. Na tyto velmi náročné práce se nyní Nadace snaží získat další finanční prostředky.
průvodní zpráva

Kostel sv. Anny byl dlouho opuštěn. Jeho chátrání dosáhlo bodu, kdy byla v sázce samotná existence kostela. Nikdo neměl zájem se pustit do riskantní rekonstrukce zbytků tohoto kostela, až přišla nadace Václava Havla, aby tento kostel zachránila.
Nadace si najala pro tuto práci proslulou architektu Evu Jiřičnou. Společně s historiky vytvořila architekta zajímavý návrh rekonstrukce prostoru a jeho užívání. Výsledek je možno vidět jako expozici různých fází historie kostela i stvoření nového typu veřejného prostoru, použitelného pro mnoho typů událostí.
Zvláštní hodnotu má velkolepá střešní konstrukce. Namísto dávno zničených oblouků můžeme nyní poznat nejstarší dřevěnou konstrukci v Praze, vystavenou v tomto dramatickém prostoru jako historická vrstva. Jako zajímavost slouží umístění starých oblouků naznačené tenkými ocelovými trubkami.
zpráva poroty GP OA 2005
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
skvělé
tantemici
29.09.08 05:01
omluva
tantemici
29.09.08 05:47
otřískané?
petr.cagaš
27.07.09 09:58
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od AI - DESIGN, s.r.o.