Konečná zastávka Brno-Jundrov

Konečná zastávka Brno-Jundrov
Adresa: Optátova, Jundrov, Brno, Česká republika
Investor:MČ Brno-Jundrov
Projekt:2018-19
Realizace:2019-20
Zastavěná plocha:35 m2
Plocha pozemku:2140 m2


Spolupráce: Hana Kynčlová
Stavební řešení: Filip Balcar
Statika: Petr Ducháč
Dopravní řešení: Milan Zezula
Hlavní dodavatel stavby: MTc-stav, s.r.o.
Úprava konečné zastávky v Brně-Jundrově řeší mimo objektu Dopravního podniku města Brna především re-organici veřejných prostor a komunikací za účelem vytvoření kompletně bezbariérového řešení. Účelem návrhu bylo zlepšení pěší propustnosti území, komfortu cestujících a nekolizní křížení pěší, automobilové a autobusové dopravy. Samotný objekt měl být zároveň poznávacím znamením nejen konečné zastávky („konečná – vystupovat“), ale i uvažované budoucí dobíjecí stanice elektrobusů v místě navazující výstupní zastávky.
Samotný objekt je řešen jako dvojice v půdoryse se překrývajících hmot. První z nich je provozně rozdělena na tři samostatné jednotky se vstupy ze zadní části - zázemí řidičů, technickou místnost dopravce a samostatnou obchodní jednotku s velkým oknem orientovaným do veřejného prostoru mezi výstupní a nástupní zastávkou. Pronajímatelná jednotka je uvažována jako budoucí provoz občerstvení, prodejna pečiva či trafika. Objekt technického zázemí akcentuje tvarově výraznější přístřešek, reagující svým půdorysem na trasy a pohyby chodců i dané prostorové a legislativní limity (úprava dopravního řešení, změna geometrie nástupní hrany zastávky, stávající sítě technické infrastruktury). Mimo cestujících je zde prostor pro jízdenkový automat a informační displej.
Kapsulární forma odpovídající dopravně-technicistnímu účelu stavby je zároveň orientačním bodem v místě i odkazem k atypicky výtvarně pojatým objektům zastávek z let minulých jako protipól ke stávajícímu uniformismu a minimalismu.
Objekt je navržen jako ocelová konstrukce s výplní z minerální vaty, zastřešená extenzivní zelenou střechou. Fasáda je z hliníkového falcovaného plechu se vstupními hliníkovými dveřmi s nadsvětlíky. Podhled přístřešku a obklad parapetu je tvořen modřínovými prkny. Zpevněné plochy jsou provedeny ve standardu správce komunikace z šedé betonové dlažby.
PROAM ARCHITEKTI
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pěkná zastávka
Radim Zlámalík
05.11.20 11:20
hezká zastávka
Pavla Bělíková
05.11.20 07:17
zobrazit všechny komentáře