Komunitní centrum na Donore Avenue

Komunitní centrum na Donore Avenue
Adresa: Donore Avenue, Dublin, Irsko
Investor:Dublin County Council
Realizace:05 / 2004
Náklady:3 500 000 Euro


Tento projekt je prvním krokem širšího regeneračního programu pro komplex Theresa's Gardens Flats a okolí Donore Avenue. Budova nahrazuje starší chátrající komunitní centrum, které stálo na stejném místě. Oblast Donore je poměrně malá, zahrnuje asi 7000 domácností.
Očekává se, že v blízké budoucnosti se zde postaví dalších až 2000 nových bytů. Okrsku chybí zejména venkovní rekreační plochy, má jich nejméně z celého vnitřního města.

Situace popisuje dlouhodobou strategii pro bezprostřední okolí: oblast kolem kostela, fara atd. Tato plocha bude přeměněna na 'areál' komunitních zařízení, z nichž komunitní centrum je první a připojuje se přímo k faře a kostelu. Ostatní plánované návrhy budou obsahovat jesle a další zařízení hřišť. Oblast na sever od centra je navržena jako lineární park, který se připojuje k dalšímu sportovnímu parku v zadní části Theresa Gardens. Celá koncepce se pak odráží i na severní fasádě komunitního centra.

Centrum poskytuje prostory pro dvě skupiny stálých uživatelů: Centrum pro děti a mládež a Centrum pro drogově závislé, i když větší místnosti jsou k dispozici i jiným skupinám. Architektonická ztvárnění různých objemů a funkcí v budově jsou záměrně potlačena, návrh naopak klade důraz na budovu jako na jediný velký dům či dokonce vilu. Vnitřně byla budova navržena tak, aby se snadno přizpůsobila potřebám různých uživatelů i jejich různým finančním možnostem.

Prostor v přízemí směrem k ulici je obsazen místním Drop-in centrem. To zároveň tvoří i průběžné propojení dvou vchodů - hlavního vstupu a obecného denního vstupu. Největší objem v budově je společenská hala. Je obložena bukovým dřevem na třech stranách a na čtvrté straně je ohraničena trojpodlažním ochozem a galerií, která poskytuje přístup až na střešní terasu. Přestože sousední zahrada na jihu je stále ještě v majetku církve, architekti doufají, že boční dveře na tuto zahradu umožní společné programy. Boční dveře na sever pak poskytují přístup ze všech venkovních hřišť do vnitřních šaten, které doplňují půdorys přízemí.

První patro je rozděleno mezi denní místnosti a tři učebny s další denní místností a kancelářemi centra pro mladistvé ve druhém patře. Střešní terasa v druhém patře je společná pro všechny skupiny uživatelů. Vzhledem k tomu, že stavba je příliš malá, aby vyžadovala trvalou správu či domovníka, byla navržena tak, aby byla otevíratelná i pomocí domovního telefonu. Hloubka plánu a kompaktní forma byly v řezu upraveny tak, aby všechny hlavní místnosti a učebny byly osvětleny alespoň ze dvou stran.

Doplnění:
Donore avenue je ulice ve čtvrti zvané Coombe. Tato část Dublinu se podobá pražským Vysočanům. Najdeme zde moderní administrativní budovy, které jsou k vidění především v okolí rušnějších ulic, volné zelené plochy i velmi zanedbané a neudržované bytové stavby, které postupně podléhají času. Nedaleko se nachází i nedávno zmíněná škola St. Brigid's.

Výstavba komunitních center má v Irsku už poměrně dobrou tradici. Působí v nich většinou velké množství vzdělávacích organizací, jesle, kluby pro děti a mládež, obecní knihovny, svým uživatelům nabízí prostory pro sportovní aktivity. Tato centra jsou jako urbanistické katalyzátory. Přitahují pozornost okolních obyvatel všech věkových kategorií a jsou svým způsobem i jistou prevencí před nárůstem nezaměstnanosti či kriminality v dané čtvrti. Konkrétně Centrum na Donore avenue poskytuje prostory pro rekvalifikační kurzy nebo kurzy angličtiny pro pracující cizince. V případě samotného Irska, jedním z jeho vnitřních problémů byla celková náboženská a politická rozpolcenost. Situace se nyní po "divokých letech" vrací k normálu. Vyvstávají však problémy nové - a to vztahy s přistěhovalci, drogy a kriminalita mládeže. Proto se výstavba těchto center zdá tak důležitá. Poměrně častým případem je nová budova s moderním vybavením vedle kostela - "původního komunitního centra".

Jan Vaněček, 2009

Ocenění: AAI Award 2004, PlanOpus Construction Award 2004
0 komentářů
přidat komentář