Komunitní centrum Máj

Komunitní centrum Máj
Adresa: A. Barcala 1791/40, České Budějovice, Česká republika
Investor:Statutární město České Budějovice
Soutěž:2010
Projekt:2012
Realizace:2013-14
Náklady:58 100 000 CZKKomunitní centrum je součástí projektu regenerace panelového sídliště Máj z 80. let dvacátého století v Českých Budějovicích. Tvoří součást budoucího čtvrťového centra s budovou pošty, administrativním objektem pojišťovny, plánovanou polyfunkční zástavbou s hlavním veřejným prostorem tržního náměstí.
Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež - mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.
Kompaktní objem budovy se skladá z čitelných flexibilních podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm, popínavé zeleně na fasádách a zeleně a objektů souvisejících s různými aktivitami na pavlačích. Program pěti různých provozů se vstupy z různých stran a úrovní v je umístěn do pěti nadzemných podlaží - třech nadzemních podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem na střeše.
Vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště v kombinaci s dalšími opatřeními vytvářejí přirozenou ochranu před přímým slunečním zářením a průchozí prostor na obvodě objektu s proměnlivou šířkou, vzhledem k orientaci na světové strany, a ochrannou sítí po obvodě, která zároveň slouží jako podklad pro autochtonní opadavé popínavé rostliny s nízkými nároky na údržbu, využívajícími zachycenou dešťovou vodu.
Schodiště a ostatní komunikační a pobytové prostory na obvodě objektu na všech podlažích umožňují propojení jednotlivých části budovy a rovněž objektu komunitního centra s veřejným prostorem, přímé propojení náměstí se všemi podlažími až po hřiště na střeše.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Komunitní centrum
Zdeňka Benešová, Mgr.
21.01.19 10:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od SLLA Architects