Klub seniorů Haštalka

Klub seniorů Haštalka
Adresa: Haštalská 792, č.or. 7, Staré Město, Praha, Česká republika
Investor:Městská část Praha 1
Projekt:5/2011 – 11/2011
Realizace:4/2012 – 8/2012
Zastavěná plocha:120 m2


Snímek Petr Karšulín
Není žádným tajemstvím, že Praha 1 a vůbec historické jádro hlavního města dlouhodobě ztrácí své stálé obyvatele. Důvodů je celá řada a nejsou unikátní pro situaci ani v Praze, ani v Česku: zvyšující se ceny nájmů, zvýšená dopravní zátěž, snižující se smysluplná občanská vybavenost a výhradní ekonomická orientace na zahraniční turisty. V tomto kontextu je rekonstrukce parterových prostor na adrese Haštalská 7 pro klub seniorů opravdu pozoruhodným a zaznamenání hodným počinem.
Bytový dům z druhé poloviny 19. století prošel přestavbou na přelomu 20. a 30. let 20. století, která přidala střešní nástavbu, geometricky zjednodušila fasády a především přemístila hlavní vstup ze symetrické polohy na levý kraj. Tato prapodivná anomálie je zachována dodnes, ale pro interiér nového klubu seniorů přináší i jednu nespornou výhodu: hlavní prostor klubu totiž tvoří bývalá vstupní hala s dochovanými štuky a původní krásnou podlahou. Přestože nejde o největší prostor, jde o jednoznačné těžiště klubu.
Zadavatel respektoval názor architektů, že se rekonstrukce neprovede nejlevnějším možným způsobem a že bude pro seniory naopak vytvořeno důstojné prostředí z kvalitních materiálů a prvků, ve kterém budou doopravdy cítit, že pro vedení Prahy 1 nepředstavují problém, ale jednu z důležitých priorit.
V exteriéru je podstatná především náhrada výkladců. Uvnitř se nachází kolážovitý svět různorodých prostor, místností, materiálů a barev, který si vyžádal pouze drobné dispoziční změny – například přemístění toalet a záměnu okna za dveře do vnitrobloku, která umožnila vytvoření malé venkovní terasy.
Dominantním prvkem hlavního sálu jsou překližkové posuvné stěny, které ve svých útrobách schovávají technické vybavení (televizi, projekční plátno, ale také rozkládací věšák na šaty nebo radiátor). Podlaha je dřevěná, smrková. Židle lehké, a tedy snadno přemístitelné do různých konfigurací.
Velkorysost prostorů je podržena rozhodnutím autorů vsazovat dovnitř vysoké dveře, většinou na plnou šířku mezi nosné části.

přejato z textu Adama Gebriana, psaného pro přílohu Orientace Lidových novin
kráceno redakcí
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Marek Sodomka, Šárka Sodomková