Kavárna Změnatématu

Kawiarnia Zmianatematu

Kavárna Změnatématu
Autor: xm3
Spoluautor:Maciej Kurkowski, Julian Nieciecki, Mateusz Wójcicki
Adresa: Piotrkowska 144, Lodž, Polsko
Investor:Eudezet S.C.
Realizace:2011
Užitná plocha:104 m2


Restaurace se nachází v samém centru Lodže – na nejdůležitější ulici ve městě – Piotrkowska (nejdelší obchodní ulice v Evropě měřící 4,2 kilometru – pozn. překl.). Ulice, která byla původně symbolem blahobytu jednoho z nejbohatších měst v tomto evropském regionu, je nyní dlouhou osou procházející zchudlými a zdevastovanými oblastmi s monumentální zástavbou z předválečného období. S velmi omezeným rozpočtem se nám podařilo vytvořit výjimečný prostor k pořádání uměleckých a kulturních setkání pro mladé kreativní lidi z celého města. Majitel usiloval o to, aby vznikl prostor pro pořádání happeningů, výstav a rozličných uměleckých událostí.
Jako mladí architekti z hlavního města Varšavy oslovení místním umělecky orientovaným investorem z Lodže jsme se pokusili pomocí reminiscence zamířit na místní identitu. Název města v doslovném překladu znamená „loď“. Při navrhování jsme se nechali inspirovat bostonskou restaurací BanQ a pokusili se vytvořit blobovitý tvar se střechou připomínající loď zakusující se do interiéru historické stavby.
Samotná budova pochází z konce 19. století. Fasády jsou v typickém neoklasicistním slohu. V průběhu let se v přízemí domu vystřídala řada funkcí. Nyní nám prázdný a nedokončený prostor umožnil si vše přizpůsobit. Rozhodli jsme se místo ponechat v co nejsurovější podobě. Našim přínosem byla podlaha z epoxidové pryskyřice, stěny jsme ponechali v hrubé omítce, odstranili elektroinstalaci a nové rozvody ponechali na stěnách v černých ocelových trubkách.
Jediným nově přidaným prvkem v interiéru je organicky ztvárněný 'vetřelec', který do interiéru proniká z jeho středu a vytváří barový pult postupně rozdělený do několika funkčních částí. Vše, co je nové a lehce se dotýká čerstvě rekonstruovaného obvodového pláště (klasický venkovní svět), je bílé. Uvnitř jsou pak příčky, nosné stěny i strop zachovány v hrubé omítce.
Centrální prvek restaurace je vyřezán z překližky na CNC stroji. 'Vetřelec' je navržen rozfázováním formy do jednotlivých segmentů, které mají za úkol zakrýt instalace v podhledu. K vytvoření jednotlivých řezů a přípravě výrobní dokumentace byl použitý software Rhino/Grasshopper. Během prototypových příprav jsme vytvořili i několik pokusných kusů nábytku, který jsou zmenšeným modelem výsledné struktury. Navržený nábytek slouží jako kavárenské stolky složené z mřížkové struktury a také podélná lavice odvíjející se z barového pultu.
xm3
0 komentářů
přidat komentář