Kaple svatého Jana Nepomuckého

Kaple svatého Jana Nepomuckého
Spoluautor: Christian Kerez
Spolupráce:Paul Camenisch
Investor:Kapellenbauverein Realta
Realizace:1991-94


Popis objektu:

Kaple stojí na okraji luční terasy nad údolím Zadního Rýnu (Hinterrhein). Až do počátku 20. století stála na tomto místě kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému (patron při přírodních pohromách a povodních – pozn.překl.), který měl chránit údolí před záplavami. Po regulaci toku Rýna ztratil světec svůj na důležitosti a kaple chřadla. V roce 1994 byla na původních základech postavena nová kaple, která zároveň slouží ke konzervaci nalezených částí. Betonová schránka je jasné ostře řezané těleso, které definuje zcela jedinečné místo v krajině. Kaple nevykazuje žádné architektonické detaily a neobsahuje žádné vnitřní vybavení nebo technické instalace. Dům o jediném prostoru je spíše než náboženským místem symbolickou vzpomínkou. Opět vyobrazuje genius loci.

Vyjádření poroty soutěže Gute Bauten:
Stavba «kaple» byla provedena lidmi z okolí, aby zachovala význam tohoto živoucího místa, které bylo popsáno v horním odstavci. Za tím účelem jsou základy rozpadlé stavby chráněny vnějším pláštěm, který má prostou podobu malé kaple, jaké lze běžně najít na venkově. Tento tvar je však zároveň zcizující, poněvadž celá stavba je odlitá z pohledového betonu. Na svém významu získá až postupem času. Co člověk spatří jsou dveře, uvnitř pak již zmíněné základy a přímo naprosti dvěřím je ve stěně svislá štěrbina. Skrze ní je výhled na Zadní Rýn, k němuž se kaple svatého Nepomuka duchovně vztahovala. Vzhledem k formě by si člověk myslel, že se jedná o minimalistické dílo, přesto jde na druhou stranu o velice důvěrný tvar. Z tohoto váhání mezi stavbou, kterou člověk důvěrně zná, a její abstrakce se působivým způsobem odvíjí význam celého projektu: vytvořit pomník historii místa, který se stejnou měrou zaobírá materiálními i nehmotnými stopami tohoto uplynulého období.
36 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
To je bezchybne
A.J.K.
11.07.09 11:01
To je otřesné
Eva
12.07.09 08:16
je to dobre
Matej Farkas
12.07.09 11:01
Erste glanz.
Dr. Lusciniol
13.07.09 10:36
ad pan Lusciniol
Eva
13.07.09 04:28
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Rudolf Fontana