Kaple smíření

Kapelle der Versöhnung

Kaple smíření
Kaple nese jméno původního odstřeleného kostela a její vznik je spojen s úkolem najít usmíření v místech bývalé zóny smrti kolem Berlínské zdi.

Historie + vysvěcení
Hrubá stavba Kaple smíření byla dokončena v roce 1999 u příležitosti desátého výročí od pádu Berlínské zdi. Původní kostel postavený v roce 1894 se od roku 1961, kdy bylo město rozděleno zdí, stal pro členy církevní obce nepřístupným, poněvadž se ocitl v tzv. “pásu smrti“ lemujícímu Berlínskou zeď. Z toho důvodu bylo v roce 1965 pro místní komunitu postaveno na Bernauer Strasse nové společenské centrum. V roce 1985 byl kostel ležící v “pásu smrti“ vyhozen do povětří. Po pádu Berlínské zdi byl v roce 1989 pozemek navrácen zpět církevnímu společenství s podmínku, že jej bude opět využívat k církevním účelům. Zvony dochované ze starého kostela byly přeneseny nazpět na původní místo a jsou dnes znovu využívány. Zachráněný oltář byl umístěn do nové kaple.

Plánování stavby
Nová kaple vznikla podle plánů berlínských architektů Petera Sassenrotha a Rudolfa Reitermanna na základech starého kostela a měla by sloužit potřebám církevní komunity a návštěvníkům památných míst “Berlínské zdi“ a “Kaple smíření“ sloužících k rozjímání a náboženským účelům. Prostor bývalého chóru byl  přestavěn a vyznačený prostor starého kostela zůstal prázdný. V přístupové zóně ke kostelu byly na dřevěnou konstrukci zavěšeny zvony. U “Berlínské zdi“ nad zazděnými dveřmi do sklepa staré kostela usmíření byl zřízen výklenek s horním světlíkem pro umístění starého oltářního obrazu. Jádro kaple tvoří masivní oválná stěna z dusané hlíny, kterou pak obklopuje druhý transparentní plášť ze svislých dřevěných latí se západním vstupem na osu směrem k Hussitenstrasse.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Dispozice
Jiří Thiemel
19.10.09 03:58
zobrazit všechny komentáře