Kaple São Pedro

Kaple São Pedro
Záměr byl od počátku jasný, propojit kapli s palácem a neumisťovat ji opuštěně někam do parku. Proto bylo rozhodnuto postavit ji hned vedle stávající budovy se vstupem orietovaným k přístupové esplanádě paláce a jižní opěrnou zeď. Navrhovaná poloha umožňila další vítaná opatření: jako privátní spojení slouží vybudovaný tunel vedoucí z obslužného schodiště jižního křídla paláce přimo do předprostoru sakristie. Kaple tak mohla být navržena a chápána jako «Annex» – přístavba k historické architektonické formě. Vzhledem k druhu stavby se nabízelo transparetní, pevné a křišťálově čisté tvarosloví inspirované vrcholky pohoří Mantiqueira. Kaple je – podobně jako osoba svatého Petra – vybudována pevně a jednoduše – i ve smyslu sakrálních budov – na jediné opoře.
autorská zpráva

Kaple stojí ve městě Campos de Jordão v blízkosti paláce Boa Vista postaveného jako zimní residence guvernéra São Paulo, která dnes slouží jako muzeum výtvarného umění. Od počátku bylo rozhodnuto, že by kaple měla být situována poblíž stávajícího paláce a vést s ním v dialog. Kaple spočívá na jediném masivním sloupu a sakrální prostor ho celý obtéká. Úzký počet použitých materiálů – beton, sklo a ocel – dodává stavbě na síle a jednoduchosti. Přes dvě patra vysoká skleněná fasáda se zrcadlí v přiléhajícím bazénu a vyhlíží ke vzdáleným vrcholkům Mantiquera. Kvůli rozdílným výškovým úrovním pozemku kaple při pohledu od paláce vypadá jako jednopodlažní.
Pritzker Prize Committee
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Paulo Archias Mendes da Rocha