Kancelářská budova Knauf

Budynek biurowy Knauf w Brzeziu

Kancelářská budova Knauf
Spolupráce:Marta Pizio
Adresa: Norweska 1, Dobrzeń Wielki, Brzezie, Polsko
Projekt:2006-07
Realizace:2008-09


Administrativní budova se nachází ve fungujícím průmyslovém areálu továrny produkující sádrokarton a výrobky založené na jeho bázi. Celý areál leží v těsné blízkosti tepelné elektrárny a pro výrobu se používají vedlejší energetických produkty vznikající při elektrárenském provozu.
Pro potřeby pracovníků vedení firmy byl vybrán nevyužívaný sklad. Jednoduchá budova s obdélníkovým půdorysem, železobetonovou konstrukcí a zastřešená plochou střechou. Po důsledném očištění budovy skladu od nánosu nejrůznějších přístaveb a dostaveb zůstala kvádrová forma s rytmicky členěná otvory oken a vrat. Architekti se rozhodli vnější asketický vzhled domu zachovat a autorsky významně vstoupili pouze do vnitřního prostoru budovy. Původní výplně otvorů nahradili nedělenými okny zajišťující komfortní osvětlení dvoupodlažní dispozice. Do původní budovy vložili dvoupatrový blok kanceláří ze skla a oceli. Princip "domu v domě" je zde uplatněn velmi důsledně, nejenom v podobě skleněných budek kanceláří, ale i v mnoha další detailech. Bílá barva fasády odkazuje materiál, který je hlavním výrobním artiklem firmy. Bílá se také výrazně uplatňuje i v interiéru, kde je kontrastně doplněna šedivě natřenými konstrukcemi z oceli.
Kancelářská budova v Brzezie je příkladem zdárné konverze průmyslového objektu k novému účelu. Rekonstrukce vrátila do života odžitý a nepotřebný objekt, pro který se našel účel související s provozem výrobní firmy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od M. i A. Domicz pracownia architektury