Justiční palác Antequera

Sede Judicial de Antequera

Justiční palác Antequera
Spoluautor: EDDEA
Spolupráce:Andrés García Alcaraz, Olaf Schubert
Adresa: Av de Pio XII, Antequera, Španělsko
Investor:Secretariat of Justice and Public Admon. Andalusian Regional Government
Soutěž:2002
Projekt:2003
Realizace:2004-05
Užitná plocha:4175 m2
Náklady:4 850 000 Euro


x
Justiční palác se nachází na periferii města Antequera poblíž Malagy. Doplňuje soubor staveb Národní bezpečnostní jednotky, který se nalézá v  nově postavené obytné zóně. Okolí parcely není ničím moc zajímavé, proto byl dialog mezi místem a budoucí architekturou velmi omezený. Jedinou zajímavostí byly rozměry a proporce parcely. Nutnost vytvořit stavbu nezávislou na okolí vedla k uvažování o kompaktní architektuře – podélné budově ve veřejném prostranství, z kterého se vynořuje hranol justiční věže.

Cílem bylo navrhnout budovu přiměřeného měřítka k okolí, která by skloubila funkční požadavky návštěvníků i pracovníků, aniž by se upozadila významná reprezentativní funkce paláce.Vlídný interiér budovy působí pevně a robustně, avšak nezapomnělo se ani na pojmy jako transparentnost a jasnost – základní prvky které justice sama hlásá.

Kompaktnost stavebního programu a výsledky volumetrických analýz vyústily v expresivní architekturu, která bude vytvářet spíše dojem stálosti a pevnosti. Výběr materiálu a barevného provedení fasády hrál důležitou roli v dosažení výsledného výrazu budovy. Jednotný odstín fasády ze svislých panelů vytváří kompaktní monolit, který je narušen veřejně přístupnými prostory ve spodní části hmoty.

Hlavní vstup navazuje na vestibul, odkud je zřetělně vidět měřítko a proporce budovy. Prostor je členěn pouze minimálně, aby zabezpečoval plynulý provoz mezi různými částmi objektu. Hlavní rozdíl mezi prostory, který je zde patrný, se nachází mezi dvoupatrovým prostorem, jehož posláním je organizace pohybu a informací, zatímco jižní část se otevírá do předsálí návštěvních místností a soudních sálů. Tato lineární organizace prostorů probíhá podél fasády. Usiluje o vytvoření jasného řešení nevyhnutelného problému všech soudních budov – oddělení veřejných prostor od těch soukromých. Řešením se stal vnější koridor krytý lamelami spolu s vertikální komunikací.

Prostory sloužící převážně veřejnosti se nalézají v přízemí a v prvním patře. Jedná se o  registr občanů, soudní seminář, místnosti pro návštěvy, kanceláře registru a služeb pro veřejnost a vstup do soudní síně první instance. Nad prvním patrem vystupuje vysoký hranol, do kterého je umístěno zázemí pracovníků soudu, které se opakuje v každém patře. Prostor určený převážně pro instalace, archiv a vazební zadržení se nacházíí pod úrovní terénu. Omezený přístup přes centrální prostor rozděluje podlaží prakticky na dvě. Takto odděluje provoz archivů od instalací a prostorů vazby. Optimalizace půdorysu a vertikálního potrubí spolu s odvětráním byla hlavními kritérii pro umístění různorodých instalačních souborů. Parkovací stání a vazební prostory byli navrženy se samostatným vstupem jen pro povolané a vzniklo vertikální propojení s příslušnými kancelářemi.

Pokud jde o bezprostřední okolí budovy, byly vzaty v  potaz dva důležité aspekty. Na jedné straně , přístupová cesta z centra města pro pěší po které v různou denní dobu proudí nejrůznější návštěvníci. Tyto aspekty vedly k zajímavému pohledu na veřejný prostor ve vstupní části zvýhodněný umístěním budovy k okraji parcely a rozestavěním ramp. Ty vyrovnávají nerovný terén a jedna z nich - nepatrně stupňovitá - vytváří odlišný vstup rozpoznatelný z venku.

Na druhé straně bylo důležité zvážit vyhrazení prostoru pro omezený počet parkovacích stání pro zaměstnance. Vybudovala se nová příjezdová cesta lemující parkingová stání, která navazují na vstup pro zaměstnance. Nechybí ani příjezdová rampa pro soudní a policejní vozidla.
0 komentářů
přidat komentář