Jan Hus - expozice Husova domu v Kostnici

Odvaha myslet, odvaha věřit, odvaha zemřít

Jan Hus - expozice Husova domu v Kostnici
Adresa: Hussenstraße 64, Kostnice, Německo
Soutěž:2013
Realizace:2014
Užitná plocha:160 m2


Nová expozice Husova domu v Kostnici provází návštěvníky životem a učením Jana Husa, od jeho narození po upálení, a  poukazuje i na odkaz jeho učení do dnešních dob.
Návrh expozice klade důraz na vyznění hodnotného interiéru středověkého hrázděného domu, který  je v co největší možné míře ponechán volný a vzdušný. Hrázděné zdivo, dřevěné stropy a podlahy působí v  malém až stísněném prostoru domu silným dojmem.
Expozice je tematicky členěna do šesti oddílů prezentovaných v jednotlivých místnostech domu, kterými návštěvníky provází časová osa na stěnách. Osa vyzdvihuje důležitá data a mezníky v životě Jana Husa. Výklad na stěnách je doplněn mobiliářovými prvky - Husovými kameny, ve kterých jsou umístěny obrazové ilustrace, exponáty a doplňující informace. Forma mobiliářového prvku - stylizovaný kámen -  vychází z podoby pomníků Jana Husa, které bývají ztvárněny solitérními kameny. Linie výkladu je doplněna dětským programem, který formou i obsahem odkazuje k tématu expozice či k samotnému historickému domu.
Expozice je v přízemí domu doplněna studijní / přednáškovou místností, sloužící též pro krátkodobé výstavy. Tato místnost volně navazuje na vstupní prostor s novým recepčním pultem a návštěvnickým koutem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Iveta Čermáková, Monika Čermáková, Dita Mrázková Zdvihalová