Interiéry kanceláří vedení města Pardubice

Interiéry kanceláří vedení města Pardubice
Adresa: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, Česká republika
Investor:Magistrát města Pardubic
Realizace:2019


Fotograf: Honza Ptáček
ZADÁNÍ
V rámci již probíhající rekonstrukce vytvořit studii a následně projekt interiérů kanceláří vedení města – primátorského patra ve 2.NP historické radnice na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Jedná se o pět kanceláří zástupců města, tři kanceláře asistentek/sekretariátu, kuchyňku a salonek.
Požadavkem ze strany zadavatele bylo zachování stávajícího funkčního uspořádání.

NÁVRH
Interiéry volně navazují na historické prostředí objektu a doplňují jej o současné materiály a prvky technického charakteru. Pro všechny kanceláře byl navržen specifický nábytek, reagující na jasně definované potřeby uživatelů. Tento nábytek tvoří jednotnou linku interiérů.

V průběhu rekonstrukce byly postupně odkrývány historické malby, které se staly jedním z inspiračních zdrojů interiéru, a které vytvořily jejich základní barevný rámec. Fragmentální pozůstatky historické malby jsou skryty pro další generace novými jemně šedými malbami s bílými linkami, které jsou odkazem na původní dekorativní malby. Prostorům se navrátila dřevěná podlaha, která je tvořena masivními dubovými parketovými vlysy seskládanými do rybinového vzoru. Odkryté historické malby, někdy i velmi tmavých odstínů, poukázaly na nutnost změny bílé barvy vnitřních stran oken a dveří na světle šedou. Z původního podokenního žlabu bylo ustoupeno a rozvody byly schovány do podlahy. Jeho odstraněním byla podpořena vertikálnost oken, kterou jsme umocnili dlouhými pásy závěsů a záclon. Výrazným novým vstupem do interiéru jsou závěsná segmentová svítidla sestavená do tvaru oválu.

Pro interiéry byl navržen atypický dýhovaný nábytek, který byl doplněn o typizovaný sedací mobiliář. Navržený nábytek vytváří specifické solitérní kusy, které jsou sjednoceny použitými materiály, utilitárními tvary, jemnými detaily i skladbou dýh. Nábytek je navržen z dubové dýhy a osazen na podnože světlé šedé barvy. Jednotlivé kusy jsou opatřeny vyfrézovanou vodorovnou linkou úchytek, která volně přechází do bočních korpusů skříní. Tento detail členění nábytku umožňuje vytvořit do sebe zapadající celek a propojit tak jednotlivé kusy mezi sebou.

Zcela atypickou kanceláří je kancelář primátora, pro kterou byla navržena jiná nábytková řada s povrchem z tmavé ořechové dýhy doplněné jemnými měděnými detaily. Interiéru vévodí dekorativní reliéf z původní kanceláře. Mezi sekretariátem a kanceláří primátora se nachází čekací salonek s křesly a pohovkou. Tato, původně úzká místnost s krásným reliéfním stropem s rozetou, byla v průběhu času rozdělena sádrokartonovou příčkou na dva prostory s rozdílným provozem, kuchyňku a salonek. Ornament stropu byl tak bohužel necitlivě přerušen zmiňovanou příčkou. Z tohoto důvodu byla námi navržena nová sádrokartonová dělící příčka, která je v horní části přerušena pásem skla. Díky tomuto kroku se čekajícím osobám naskytne možnost shlédnout strop v celém jeho rozsahu. Sekretariát primátora nábytkem navazuje na ostatní sekretariáty. Rozdíl je pouze v umístění zmiňované kuchyňky tvořící samostatnou místnost. Dveře do této místnosti jsou v klasické výšce a nenavazují tak na ostatní dveře do kanceláří. Pro eliminaci rušivého dojmu byly navrženy dveře se skrytou zárubní v barvě a členění okolních stěn.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Mixage, s.r.o.