Interiér obřadní síně v Novém Jičíně

Interiér obřadní síně v Novém Jičíně
Spolupráce:Projekt: Aleš Palička (statika), Martina Pantůčková (ZTi), Roman Michoněk (VZT), Lukáš Hejný (PBŘ), Marek Macík (rozpočet); Realizace: VYKI TOOLS GROUP, s.r.o., Ing. Tomáš Vytlačil (generální dodavatel), Karel Trlica (TDI), Michal Bolehovský (dřevěné podlahy), stolařství Milan Šindler (truhlářské výrobky), TON a.s. (nábytek), Jiří Marhold (zámečnické výrobky), ad.
Adresa: Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín, Česká republika
Investor:Město Nový Jičín
Projekt:2017–2018
Realizace:2018–2019
Náklady:5 325 000 CZK
Obřadní síň v prostorách novojičínské radnice je místem nejvýznamnějších životních událostí, ať už vítání občánků, uzavírání sňatků či dalších důležitých setkání. Síň je pravidelně naplňována těmi nejradostnějšími emocemi. Její podoba z konce šedesátých let minulého století už však přestala dostačovat nárokům kladeným na současný významný reprezentativní prostor. Proto město nechalo zpracovat u tří architektonických ateliérů studii na její novou podobu. Náš návrh byl následně vybrán k realizaci.
Nová podoba síně, vestibulu a přilehlého zázemí je záměrně umírněná tak, aby byla především důstojným pozadím pro samotné dění. U síně jsme zachovali původní uspořádání – vzhledem k její orientaci a proporcím je pozice oltáře v ose delší strany logická, a ne-li zcela ideální, tak alespoň nejlepší možná. Podlahu v celé místnosti jsme sjednotili do jedné výškové úrovně vybouráním stupínku pod oltářem, což bezesporu přispěje k využitelnosti pro různorodější škálu příležitostí než tomu bylo dosud. Několika drobnými dispozičními zásahy jsme dosáhli zvětšení a prosvětlení vestibulu, do nějž bylo původně vestavěno několik kanceláří. Všechny hlavní prostory jsme sjednotili výmalbou s decentním ručně malovaným hermelínem a precizně provedenou dřevěnou podlahou, jež nahradila původní chladně působící mramorovou dlažbu. Ponechali jsme prvky s kvalitními a nadčasovými detaily – především lustry, nástěnná svítidla a dveře. Ty byly pečlivě repasovány a doplněny novými zámečnickými a truhlářskými výrobky. Na původních dveřích přibyla nová kruhová madla, pod parapety oken byly vsazeny nové mosazné mříže, nový je rovněž oltář. Všemi novými prvky se prolíná motiv propojených kruhů, příznačný pro události, které se zde budou odehrávat.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Martin Jan Rosa, Alice Svobodová