Interiér kanceláří pro vedení společnosti ECM

Interiér kanceláří pro vedení společnosti ECM
Koncept řešení
Hlavní myšlenkou prostorového řešení interiéru ředitelského patra ECM je docílit vzdušný otevřený prostor s využitím průhledů na okolní panorama Prahy, které tak budou jeho součástí, jako nějaké vzácné obrazy. Tuto ideu se snažíme podpořit také užitím moderních „lehkých“ materiálů, jako jsou sklo, lesklé barevné epoxydované stěrky podlah doplněné o střídmé použití vzácných dřevin k obkladu některých prvků interiéru.
Průhledem na panorama Prahy a do krajiny končí hlavní osy komunikací. V těchto částech je otevřený prostor dotažen až na úroveň celoprosklené fasády. Rozšiřující výhled těchto os vtahuje do prostoru recepce a vstupní lobby, v křídle generálního ředitele i křídle office.
V centrální části vystupují tři výrazné prvky - eliptického Boardroomu, skleněného kvádru vytvářejícího prostor Showroomu a krychle rozdělující podlaží do jednotlivých křídel. Stěna při hlavním vstupu prochází bez vizuálních překážek z centrálního prostoru křídlem generálního ředitele. Tato plocha je využita jako další prvek s využitím prezentační funkce, plocha bude graficky pojednaná a v centrální části bude navazovat na Showroom prezentací vizualizací projektů a realizací ECM.
Místnosti office a meetingů při fasádě mají prosklené stěny při středových komunikacích. Propojuje se tak prostor vnitřních komunikací s uzavřenými částmi interieru a otevírá panoramatický výhled.
Podhled nad prostory komunikací je snížen až na úroveň světlé výšky 2600 – 2700mm. V těchto částech prochází hlavní větve potrubí vzduchotechniky, rozvodů pro vody pro sprinklery, slaboproud…Tato úroveň podhledu je zvýšena ve vstupní časti. Prostory kanceláří a jednacích místností mají světlé výšky 2800 mm. V místě hrany pro změnu úrovně pohledu jsou skryté výústky vzduchotechniky a lineární svítidla nepřímého osvětlení.

Funkční členění
Podlaží je členěno do celků jednotlivých křídel podle způsobu využití a přístupnosti.
Hlavní vstup je v ose podlaží se čtyřmi výtahy. Křídlo VIP má samostatný vstup pro generálního ředitele jedním výtahem. Pravé křídlo patra má další vstup (pro administrativu) s jedním výtahem.
Komunikační centrální prostor je hlavní vstupní částí. Slouží jako prezentační a komunikační část propojující jednotlivá funkční křídla podlaží. Proti hlavnímu vstupu je prostor recepce a její zázemí. V kvádru stěny vymezující Showroom jsou umístěny modely projektů a probíhá zde videoprojekce na ploše kvádru orientovaném k čekajícím hostům. Krychle v ose podlaží ( wc a technické jádro ) člení prostor interieru a vychází z něj jednotlivá komunikační křídla. V prostoru při fasádě centrální části jsou umístěny místnosti Back-office a standardních kanceláří. V otevřené části orientované ke kancelářím je produkční centrum s plochami pro kompletaci dokumentů, kopírkou, faxem, tiskárnou.
Prostor při severní fasádě, označeno jako křídlo VIP, slouží jako kancelář generálního ředitele a jeho zázemí ( Sickbay ). Jsou zde dále prostory pro asistentky ředitele, sezení pro hosty a jednací místnost VIP s vyhlídkovou terasou. Generální ředitel má samostatný oddělený vstup. Hygienické zázemí a kuchyňka jsou umístěny v prostoru jádra budovy. Toto křídlo je prostorově odděleno od ostatních otevřených částí podlaží prosklenými příčkami se vstupy sloužícími i jako požární únik.
Komunikační prostor – levé křídlo je otevřeno do centrální část a Showroomu. Jsou zde umístěny prostory meetingů a hlavní jednací prostor Boardroom.
Na komunikační prostor – pravé křídlo navazují v části spojené s centrálním prostorem místnosti menších meetingů a kancelářský prostor Due diligence. V interiérech při jižní fasádě jsou kanceláře ředitelů se vstupem do otevřeného prostoru s křesli.
Místnosti hygienického zázemí, archivu a kuchyňky jsou v prostorech jádra, v centrální části podlaží.

Materiály, barvy, osvětlení

Prostor je dělen kombinací prosklených ploch a SDK příčkami s nábytkem. V centrální části vystupují výrazně tři prvky-Boardroom, vitrína expozice, a Kvádr s hygienickým zázemím. Tato tři tělesa jsou řešena v jiných materiálech než ostatní interiér, s výraznou strukturou textury ( varianta dřevěný obklad, kov). Stěna pro prezentaci je graficky pojednaná strukturou v omítce. Otevřené prostory komunikací, čekárny pro hosty a recepce procházející plynule celým podlažím mají jednotnou barevnost. Z prostoru komunikací vychází výrazně barevné plochy jednacích místností a kanceláří. Podlaha všech prostorů je navržena z lesklé epoxydované stěrky. SDK podhled je jednolitý bez kazet s prvky vzduchotechniky a sprinklery respektujícími rytmus svítidel  v modulu 1500 x 1500 mm.
Denní osvětlení se dostává až do centrální části prosklenými příčkami. Při fasádě jsou umístěny prostory office a recepce vyžadující denní osvětlení. Umělé osvětlení je v prostorách komunikací  nepřímé zdůrazňující hlavní prvky centrální části v kombinaci s downlighty v osách průhledů. Místnosti meetingů mají kombinaci downlightů se zavěšenými svítidly.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od 4A architekti, s.r.o.