Interiér advokátní kanceláře Bird&Bird

Interiér advokátní kanceláře Bird&Bird
Adresa: Dětský Dům, Na Příkopě 583/15, Praha, Česká republika
Investor:Bird&Bird, s.r.o. advokátní kancelář
Projekt:06/2008
Realizace:07/2008 - 09/2008


Cílem projektu je vytvořit prostor s jasnou symbolikou - otevřený, tolerantní a uměřený. Prostor má vyjadřovat transparentní způsob práce současné právnické firmy. Právník může pracovat i mimo kancelář, klient může v kanceláři trávit svůj čas i mimo pracovní jednání. Schůzky se mohou odehrávat za zavřenými dveřmi, ale též u kavárenského stolku. Celková inspirace je nedogmatická, tolerující jak původní podobu interiéru, tak různorodost dnešních názorů na kancelářské prostředí.
Objekt Dětského domu Na Příkopech byl vybrán jako symbolicky vhodný pro svou historii. Bylo provedeno minimum konstrukčních zásahů, které měly spíš odstranit nevhodné stavební nánosy po minulých nájemnících, a vrátit prostoru střízlivost. Odstraněním několika příček byl vytvořen open plan, který nemá sálový charakter: stávající i nové stěny vytvářejí zákoutí, typická spíš pro literární kavárny. Silové a datové rozvody byly navrženy tak, aby bylo možné pracovní stoly rozmístit libovolně v prostoru, podle přání každého z pracovníků. Nové stěny v open planu jsou řešeny jako vložené skříňové sestavy. Open plan nemá hierarchický charakter, pracovní prostor se volně prolíná s relaxačně-reprezentačním prostorem na vyvýšeném dřevěném pódiu. Přímo proti vstupu je na pódiu umístěn bar s kavárenským sezením, podtrhující neformální atmosféru kanceláře.
Ústřední designový prvek prostupující celým interiérem je prosvětlená organická stropní konstrukce z barrisolu. Symbolické křídlo se vznáší nad celým prostorem, vyjadřuje jeho propojení a vytváří souvislost. Křídlo si vyžádá pozornost návštěvníka již od vstupu, směřuje ke středu otevřeného prostoru, přivede návštěvníka na hranici mezi "pracovním" a "reprezentačním" - na místo, kde návštěvník získává maximum informací o celku. Křídlo slouží nejen jako poznávací logo, ale též jako orientační mapa; řeší výchozí problém umístění vstupu v nejužším místě prostoru.
Na open plan navazují dvě malé uzavřené kanceláře, jednací místnost a místnost pro relaxaci (chill out). Nabídka druhů pracovních/jednacích míst je tímto doplněna od otevřených, částečně oddělených až po zcela soukromá místa. Výrazové řešení uzavřených kanceláří je přesto vztaženo k celku - pískované dveře, průhledné "střílny" ve stěnách vytvářejí pocit propojení s otevřeným prostorem i v uzavřených místnostech.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od SKUTEK architecture