Inntel Hotels Amsterdam-Zaandam

Inntel Hotels Amsterdam-Zaandam
Spolupráce:Philipp Bechter, Joachim Ambrosig, Roland Wehinger, Martin Rümmele
Adresa: Provincialeweg 102, Zaandam, Nizozemí
Investor:Hotel Zaanstad BV

Projekt:2006-07
Realizace:2008-10


S výjimkou římských vojenských táborů každá nově zakládaná osada hledá svou tvář, snaží se odlišit, aby se místní obyvatelé mohli identifikovat. S tímto úkolem se potýkají čínské megapole i české příměstské satelity. V případě holandského Zaandamu na severozápadním předměstí Amsterodamu se podařilo dojít na samou hranicí kýče. Zaandam přitom má úspěšnou historii i svoji nezaměnitelnou podobu díky větrným mlýnům a úspěšnému lodnímu průmyslu, který sem na sklonku 17. století přijel studovat Petr I. Veliký. Jedna z částí Zaandamu dodnes nese název Ruská čtvrť (Russische Buurt). V polovině 19. století zde naopak trávil čas Claude Monet, který zde namaloval 25 obrazů zachycujících místní krajinu s mlýny s plachetnicemi. Dalším milníkem se stal 21. srpen 1971, kdy byla v Zaandamu otevřena první pobočka stravovacího řetězce McDonald's na evropském kontinentu, což odstartovalo novou globální éru. U nizozemských architektů jsme zvyklí, že se pro zvýšení efektu nebojí sáhnout po výrazné formě. U Koolhaase jde o modernistickou koláž nebo u Riedijka s Neutelinsgem o zhmotnění komiksového světa. Z holandské architektury se stala úspěšná značka i vývozní artikl, který sklízí uznání především u příznivců popkultury.
Když v Zaandamu vystoupíte na hlavním nádraží z vlaku, tak jste zvýšenou pěší promenádou naváděni přímo do městského centra plného komerce a zábavy. Nepřehlédnutelnou dominantu hlavní křižovatky tvoří hotelový komplex, který si podmaňuje široké okolí. Autoři návrhu doslovně přejali tvarosloví i barevnost tradičních staveb a vyskládali z nich dvanáctiposchoďovou věž, aby uspokojili prostorové nároky klienta. Hotel se 160 pokoji (sedmnáct pokojů na podlaží) a konferenčním centrem se snaží těžit z vesnického slohu 'Zaanse Schans' a současně nasytit moderní městské potřeby.
Wilfried van Windem z delftského ateliéru WAM architecten přiznává inspiraci Monetovým obrazem “Modrého domu“ z  roku 1871, který autor umístil v nejvyšší části severního nároží. Zbývající části fasády pokrývají historizující kulisy ve čtyřech odstínech zelené barvy.
Společně s korejským zpěvákem PSY si můžeme v afektované agónii notovat píseň "Zaandam Style" slučující moderní potřeby do heterogenního celku.
0 komentářů
přidat komentář