IMPIVA Technopark

Instituto de la Mediana y Pequeńa Industria Valenciana

IMPIVA Technopark
Adresa: Avenida Hermanos Bou 47, Castellòn de la Plana, Španělsko
Realizace:1993-95


Území, v němž areál leží, tvoří chaotická předměstská zástavba, kde jednotlivé budovy vznikaly dosti zmateným způsobem. Předimenzovaná silniční síť se mísí s plochami tradičních plodin (v tomto případě pomerančové háje) a v pozadí se rýsuje impozantní horské pásmo Sierra de Gúdar. Budova je zamýšlena jako hlavní sídlo Instituto de la Mediana y Pequeńa Industria Valenciana (IMPIVA), což je organizace složená z mladých firem působících v různorodých odvětvích, stejně tak jako z firem, které spojuje vývoj high-tech průmyslových zařízení. Dodatečné prostory - kanceláře, konferenční místnosti - mohou být v případě potřeby pronajaty samostatně na různě dlouhé časové období. Tyto skutečnosti měly za následek typologické a funkční dělení komplexu vyžadující určitý stupeň samostatnosti mezi jednotlivými částmi stavby.
Projekt vyřešil tuto programovou složitost pomocí série protáhlých hranolů - celkem jich je pět a prakticky mají všechny stejné rozměry - které jsou uspořádány podle křivky tvořené průsečnicí dvou cest vymezujících pozemek. Hmoty jsou, ve spojení s příčným komunikačním systémem, navrženy detailně podle požadovaných funkcí s jistým stupněm přizpůsobivosti dostačujícímu tomu, aby se předešlo vytvoření instituce s hierarchizovanou soustavou. Jde o systém, který by mohl teoreticky pokračovat až do nekonečna. Z kompozičního hlediska jde také o abstraktní užití rovnováhy mezi hmotami a prázdnými místy, vymezení hranic mezi vnitřkem a vnějškem a napětí způsobeným ”intervaly mezi předměty” zasunutými do prostoru.
Průčelí jednotlivých bloků se staly nejčitelnějším manifestem logiky kompozice areálu. Odrážejí tutéž snahu ve hledání rytmu a vyvážené kompozice jasným plánem: zkrátka jde o použití kontrapunktu, kombinaci po sobě jdoucích kontrastů a přirovnávání oddělených melodií spojených stejnou harmonickou strukturou. Další rozvoj souboru se děje díky proporcím stavebních objemů, hře fasád a také kompozici různých materiálů, které díky svým odlišným barvám a texturám významně zasahující do hry kontrastů.
Výběr materiálů sahá od rýhovaných porézních ploch bílých betonových tvárnic až po hladké modulové obkladové panely z hliníku; tento kontrast je navíc obohacen dřevěnými panely v teplé barvě, horizontálními kovovými žaluziemi, nerezovými profily oken a dveří a velkými zasklenými plochami. Ačkoli existuje určitá míra souvztažnosti mezi použitými obkladovými materiály a vnitřní funkcí - chladné kovové povrchy pro více technické prostory a panely s teplými barvami pro oblasti administrativy - co však propůjčuje celku jednotnou strukturu, je abstraktní kompozice objemů, které spíš ukrývají než odhalují a navrhují než prosazují, protože jejím cílem je dosažení rovnováhy sestávajícího se z ticha a sekvencí světla a stínu.
Bohatá paleta materiálů odráží střet mezi objemy a geometrickými proporcemi. Tato setkání se uskutečňují bez jakékoliv snahy o začlenění stavby do situace: povrchy obklopující soubor - tráva vpředu, asfaltové parkoviště vzadu - se potkávají se stavebními objemy vždy v pravém úhlu, bez jakéhokoliv gesta, které by mohlo snižovat abstraktní povahu budov.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Carlos Ferrater