ICHOT Brána Poznaně

ICHOT Brama Poznania

ICHOT Brána Poznaně
ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego – Interaktivní centrum historie Katedrálního ostrova v Poznani) byl postaven v nejstarší části Poznaně na Ostrów Tumski, kde se byla ustanovena polská státní suverenita a byly položeny základy polského křesťanství.
Největší výzvou bylo propojit nově navržený objekt se souborem historických budov. Vznikl tak jednoduchý tvar bez zbytečných ornamentů. Nový zásah respektuje historické kořeny, ale na druhou stranu k nim stojí v příkrém kontrastu, aby připomenul současnou dobu, z níž vešel.
Pro náš tým bylo důležité vytvořit pravdivou a autentickou budovu, čehož bylo dosaženo nejen redukcí formy do základní podoby, ale také materiálovou bezprostředností. Z toho důvodu jsme se rozhodli použít pohledový beton, ocel a sklo. Hlavní přístupová cesta se přizpůsobuje katedrále a rozděluje blok na dvě části, čímž vznikla štěrbina směřuje k chrámu. Výhled na katedrálu návštěvníky doprovází rovněž v každém podlaží, když kráčí po skleněných můstcích. Tímto způsobem se z katedrály stává největší a nejprominentnější výstavní exponát. Budova slouží jako prizmatický hranol, skrz něj hledíme na objekt nejvyššího významu, kterým je historické místo. Hlavní ideou trhliny bylo vytvoření otevřeného prostoru naplněného pouze vnějším prostředím.
Ad Artis Architects
0 komentářů
přidat komentář