Hudební zvěřinec

expozice

Hudební zvěřinec
Grafika:MgA. Ondřej Zámiš
Adresa: České muzeum hudby, Karmelitská 388/2-4, Malá Strana, Praha, Česká republika
Investor:Národní muzeum
Projekt:2020
Realizace:2020


Fotografie: Ing. Jiří Beran
Za oponou přírody
Motivem, který celý svět kolem nás propojuje je příroda. Ta je nekonečným inspiračním zdrojem pro hudební tvůrce ale i pro tvorbu zvuků a nástrojů. Expozice "Hudební zvěřinec" zde tematicky propojuje hudební svět se světem přírody a hlavním úkolem pro nás – architekty bylo tento vztah mezi hudbou a přírodou zhmotnit.

Organická křivka paneláže plynule propojuje všechny prostory historického objektu, měkké tvarosloví evokuje blízkost přírody a vytváří zákoutí pro exponáty nebo herní aktivity. Je zde vytvořen mnohovrstevnatý imaginativní svět prosvítající přírody, který nabízí prostor pro vlastní imaginaci návštěvníka, hledání a hravost. Paneláž je v tomto konceptu oponou, za kterou se nachází druhý plán – tajemný svět zvířat, poslechová zákoutí, promítací prostory, ale i prostory, které může prolézt pouze dítě. Nad oponu někdy vykoukne i zvíře v podobě siluety, čímž se vnáší do expozice další vrstva, která návštěvníka přiměje podívat se vzhůru.

Do paneláže je integrována většina vitrín. Zvířecí exponáty jsou většinou vystaveny ve formě dioramat společně s hudebními nástroji. U velkých celků vznikají v oblých částech niky pro sezení s poslechovými body. Některá zvířata mají své nory, hnízda nebo bidýlka. Tímto se rozehrává několika úrovňový plán paneláže.

Zásadní pro celou expozici je však hravost, vlastní bádání a zkoumání návštěvníků. Organická paneláž zde vytváří zálivy pro dílčí interaktivní prvky umístěné na ostrůvcích, kde jsou předměty, na které si návštěvníci mohou zahrát. V prostoru jsou také umístěny zaoblené pultové vitríny evokující kameny.

Dva oblouky ve dvoraně otevřené do venkovní pasáže jsou věnovány hravé instalaci siluet zvířat a nástrojů instalovaných do ptačích klecí. Tato výtvarná instalace donutí nejednoho procházejícího člověka se zamyslet nad tím, co by ho mohlo v Českém muzeu hudby potkat.

Grafika je v tomto prostoru navržena jako celoplošný polep tak, aby byla vytvořena tajemná atmosféra prosvítající přírody do našeho myšlenkového hudebního světa. V grafice se prolínají motivy zvířat ze starých živočichopisů s hudebními nástroji a především s průvodci dětské linky – kočkou a myší.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od loca architekti