Hřbitov v Krumbachu

Hřbitov v Krumbachu
Adresa: Dorf 1, Krumbach, Rakousko
Investor:Obec Krumbach

Realizace:2004-05
Plocha pozemku:1200 m2


Součástí úprav veřejných prostranství ve středu obce Krumbach bylo také nové situování válečného pomníku a koncepce nového vstupu se hřbitovní zdí přiléhajících k místnímu kostelu. Zdi vymezující hranice hřbitova na severní a východní straně od kostela jsou postaveny z lámaného i řezaného vápence vytěženého v Bregenzském lese. Zpevněné pochůzí jsou vyřešeny vysypanou kamennou drtí a výškové rozdíly překlenuje schodiště s podstupnicemi z cortenového plechu.  Část obvodové zdi s výhledem do krajiny tvoří urnový háj z pohledového betonu, v němž je vynecháno dvacet čtvercových otvorů vyplněných barevnými skly, čímž připomínají kostelní vitráže. Barevná kompozice i krátké texty na skleněných deskách jsou prací umělce Manfreda Egendera. V prosklených průzorech jsou uchovány vzpomínky na zesnulého. Samotná urna je zakopána do země před urnovou stěnou. Krátká kamenná stěna byla vybudována také v okolí márnice za kostelem.
Dříve byla stará a nová část hřbitova výškově i vizuálně odlišena. Nyní jsou obě části hřbitova spojeny v jeden důstojný celek. Na kostelním náměstí před vstupem na hřbitov samostatně stojí vysoká kříž připomínající bojiště a jména padlých spoluobčanů v obou světových válkách. Kamenná zeď oddělující hřbitov od náměstí v sobě ukrývá také místo pro odběr vody na zavlažování a výklenek pro odpadní kontejner. Stěna svou výškou nepředstavuje žádnou hradbu a příchozí přes ní mohou lehce přehlédnout do hřbitovní části.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Bernardo Bader Architekten Bechter Zaffignani Architekten