Hotel S-PORT, Véska u Olomouce

Hotel S-PORT, Véska u Olomouce
Spolupráce:Petr Mutina
Investor:IES Moravia Real a.s.
Projekt:2012-13
Realizace:2013-14
Náklady:70 000 000 CZKProjekt je situován v obci Véska nedaleko hlavního regionálního centra - města Olomouce. Místo realizace projektu se nachází v krásném přírodním prostředí, zasazeném na úpatí Oderských vrchů. V těsném sousedství se nachází místní sportovní areál, obsahující golfové hřiště, tenisové kurty, víceúčelové hřiště a další aktivity.
Objekt hotelu je orientovaný k příjezdové komunikaci a je situován v úrovni klubovny sousedního sportovního areálu. Hmotu objektu tvoří trojpodlažní kvádr s lehkým proskleným ustupujícím patrem. Vnitřní prostor je propojen atriem a prosvětleným světlíkem v úrovni střechy. Mezi hranicí parcely a objektem je příjezdová komunikace k parkovacím stáním a technickému zázemí zapuštěnému pod úroveň hlavního vstupního podlaží.
Objekt hotelu zahrnuje foyer, restauraci, sál, kuchyň a zázemí těchto prostorů v 1.np a technické zázemí, sklady, bowling a fitness v 1.pp. Veškeré zásobování je zajištěno z prostoru příjezdu k parkovacím stáním v úrovní 1.pp. 34 hotelových pokojů je umístěno ve druhém a třetím nadzemním podlaží a jsou z velké části orientované k atraktivním výhledům. Přístupné jsou prostřednictvím schodiště a výtahu umístěných ve střední části atria s eliptickou galerií. Vstupy do pokojů jsou orientované do krátkých chodeb a do prosvětleného atria. Většina pokojů má vlastní balkón zaručující intimitu ubytovaných a atraktivní výhledy do okolí. Ve 4.np. je situováno vyhlídkové café s výstupem na střešní terasu a s výhledem do okolní krajiny. Celý objekt je bezbariérový a přizpůsobený pro osoby se sníženou mobilitou.
Konstrukčně je objekt navržen v kombinovaném systému železobetonového monolitického skeletu doplněné vyzdívanými nosnými stěnami. Svislé nosné konstrukce objektu jsou tvořeny převážně železobetonovými sloupy v základním modulu 3,75 x 6,3 m a železobetonovými stěnami. Veškeré vodorovné konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky. Fasáda objektu je navržena z lícových režných obkladových pásků, což jí dává přirozené měřítko a začleňuje ji do kontextu navazujícího tenisového areálu. Prosklený parter se otevírá na severní fasádě vstupem a navazujícím prostorem lobby a restaurace. Na opačné straně orientované k jihu se prosklenou stěnou otevírá výhled do krajiny z konferenčního sálu a salónku. Jednotlivé pokoje jsou na balkónech odděleny panely z masivních dřevěných latí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od RAW