Hotel Juliš

Hotel Juliš
Autor: Pavel Janák
Adresa: Václavské náměstí 782/22, Nové Město, Praha, Česká republika
Realizace:1927-1933


Pavel Janák byl při návrhu hotelu zjevně inspirován slavným Fuchsovám hotelem Avion v Brně.
Na místě hotelu původně stával pozdně barokní objekt, který roku 1917 zakoupil Karel Juliš se záměrem zřídit zde po válce cukrářský velkozávod. V roce 1919 mu však nebyla povolena zásadní přestavba, proto požádal o provedení úprav Pavla Janáka, jenž kubisticky upravil přízemí a přidal dva balkony. Uvnitř byla zřízena kavárna a cukrárna (s výzdobou Františka Kysely). Ve 20.letech byl v zadní části přistavěn biograf. Díky vzrůstajícím provozním nárokům zažádal Juliš v roce 1928 opět o povolení k demolici, které dostal po dvou letech.
Postavením nové budovy byl opět pověřen Pavel Janák. Navrhl železobetonovou konstrukci s průčelím se střídajícími se pásy skla a bílého opaxitu.
V přízemí byla velká restaurace, cukrárna a kavárna s vnitřnímy ochozy, kontinuální prostor byl umocněn mj. i skleněnými přepážkami. V horních patrech se nacházely hotelové pokoje a v suterénu biograf.
Narozdíl od Fuchsova Avionu výrazně přesahuje hotel Juliš svou výškou domy po jeho stranách, nicméně není převýšen v rámci bloku, ve kterém se mj. nachází Lindtův dům Ludvíka Kysely, obchodní dům Baťa, Peterkův dům, ranné dílo Jana Kotěry a zatím poslední novostavba - palác Euro.

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Janák