Hotel Háj

Hotel Háj
Spolupráce:Petr Janík
Adresa: Nová Lhota 353, Nová Lhota, Česká republika
Investor:Lime, s.r.o., manželé Němečkovi
Projekt:2010
Realizace:2010-12
Plocha pozemku:6696 m2


Grafické řešení: Linda Dostálková, Pavel Veselý
Statika: Ing. Zdeněk Kůra
Technologie zařízení budov: Ing. Milan Farář
Generální dodavatel: Lumber, s.r.o.
Sochařská výzdoba: ak.arch. Radim Hanke
Hotel Háj leží na Horňácku v obci Nová Lhota v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Mikroregion Horňácko se nachází při severozápadním úpatí jižní části Bílých Karpat. Pohoří zde vytváří přirozenou hranici mezi Moravou a Slovenskem. Jedním z dědictví Horňácka je i vzácně zachovaný historický krajinný ráz a velká druhová rozmanitost přírody, což je příznačné pro celé Bílé Karpaty. Přestavovaný objekt patřil v době svého vzniku k největším v obci. Nová Lhota leží kousek od hranice se Slovenskem, a tak představovala velmi důležitý strategický bod, ve kterém si pohraničníci postavili svoji základnu. Stavbu s pohnutým osudem, která po válce sloužila jako škola a později jako rekreační zařízení Drátoven Bohumín, před úplným zchátráním zachránili noví majitelé, kteří ji předělali na penzion. V projektu byla část historické jednopodlažní částečně podsklepené budovy s podkrovím zachována a revitalizována. Restaurace v původní části objektu je hlavním oživujícím prvkem s podstatnou dispoziční změnou, kdy jídelna pro 64 hostů byla situována tak, aby měla co nejlepší výhled do údolí. Část budovy byla zbourána a přestavěna na dvoupodlažní ubytovací objekt se 24 pokoji pro 45 hostů. Do této části byl zahrnut i stavební objem bývalé kotelny. Modernistická plocho-střechá forma přístavby vychází právě z podoby původní kotelna.
studio New Work
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NEW WORK