Hostel Pulcinella

Hostel Pulcinella
Spolupráce:Bureau Bouwetechniek
Adresa: Bogaardplein 1, Antverpy, Belgie
Realizace:2010-11


Historicky byl pozemek součástí uzavřeného městského bloku. Místo zůstávalo po dlouhá desetiletí prázdné a chátralo. Volný pozemek v historickém centru Antverp se pro obyvatele místní čtvrti stal místem společenského života.
Náměstí je prvkem, který dokonale charakterizuje své okolí a definuje jeho estetickou kvalitu. Je pozoruhodné, že většina antverpských náměstí je lemována budovami (polo)veřejného charakteru, jako jsou kostely, muzea nebo nemocnice. Proto bylo logické, že se město Antverpy rozhodlo rozvíjet tento pozemek na podobném principu, ale v novém pojetí a velkou část pozemku vyhradilo nové ubytovně pro mládež. Budova byla umístěna tak, aby uzavírala blok a zároveň vytvářela náměstí. Městský blok je tak opět kompletní. Nově navržená stavba dotváří homogenní městskou struktur. Zástavbu v této části Antverp tvoří především historické objekty, městské domy a další středně velké budovy. V těch původně sídlil lehký průmysl, ale dnes jsou často přestavěné na byty nebo bydlení pro seniory. Žádná ze stávajících budov však nedává prostředí specifickou kvalitu ani nepřidává žádnou zvláštní hodnotu.
Monotónnost šedé městské struktury je dána jejím homogenním charakterem, což lze v měřítku městské čtvrti považovat za pozitivum. Použitím jednotného objemu přizpůsobeného okolí, volbou klasické typologie, rytmu oken a výběrem šedé palety materiálů vznikla budova, která zapadá do svého okolí. Mírný rozdíl v měřítku, fasáda z přírodního kamene a její nezaměnitelný současný výraz jsou jemné prvky, které budovu od okolí odlišují. Náměstí dostalo nový vzhled. Architektonický jazyk definuje poloveřejný charakter nové ubytovny pro mládež.
Výraz budovy určuje na jedné straně charakteristická fasáda, ale také celkový objem a důsledné použití omezené palety materiálů. Současná fasáda je vystavěna z přírodního šedého kamene a zapadá do okolního šedivého prostředí. To odkazuje na tradici používání belgického modrého kamene na opracování soklů, nadpraží, prahů a dalších prvků.
Vertikální rytmus fasády odpovídá proporcím, které jsou často k vidění u tradičních budov v centru Antverp. Tento rytmus je přerušen pouze velkými okny, kde budova vstupuje do přímého dialogu s okolím. V přízemí tyto otvory nabízejí vstupy do budovy a zároveň vytvářejí spojení mezi náměstím a kavárnou. V horních patrech jsou před těmito velkými okny odpočinkové místnosti a po západu slunce se na velké otvory promítají videoinstalace od bruselského umělce Michela Françoise. Velké skleněné tabule jsou v jedné rovině s kamenným obkladem fasády, což podtrhuje současný charakter budovy. Okna do hostelových pokojů jsou zapuštěna hluboko do fasády, což přispívá k upevnění architektonického výrazu a zároveň snižuje množství přímých slunečních paprsků a tepla, které proniká do budovy, a současně poskytuje ubytovaným hostům dostatek soukromí. Ve vnitřních prostorách je navozena uvolněná atmosféra.
Uspořádání interiéru je jasné a logické. Centrální vstup umožňuje pokračovat do veřejných prostorů v přízemí a v suterénu a zároveň nabízí přímý přístup do ložnic ve vyšších patrech. Oddělení veřejného a soukromého prostoru je důsledně vyjádřeno použitím barev a materiálů. Veřejné prostory jsou černě oděny, přičemž barevnost jim dodávají hosté a okolní prostředí. Hostelové pokoje v horních patrech používají tlumenou šedobílou paletu s černými doplňky.
Za pomoci převýšených prostorů a zahrady ve vnitrobloku nepůsobí suterénní podlaží nijak ponurým dojmem. Ráno je vnitroblok zalitý slunečním světlem a v odpoledních hodinách dopadá sluneční světlo do interiéru skrze převýšené prostory.
Vincent Van Duysen
0 komentářů
přidat komentář