Horský penzion Kraličák

Horský penzion Kraličák
Adresa: Hynčice pod Sušinou č.p. 123, Staré město - Olomoucký kraj, Česká republika
Investor:Mgr. Jarmila Juříčková
Realizace:08.2012 – 06.2013
Zastavěná plocha:180 m2


foto: Martin Tůma / BoysPlayNice
Dokončená novostavba horského penzionu je situována v horní části obce Hynčice pod Sušinou,  při dojezdu dvou sjezdových tratí, větší z nich je označená "A5.  Nad objektem je dlouhý terénní zářez pro příjezdovou cestu s parkovištěm. Na druhé straně je násyp terasy restaurace. Objekt je umístěn na louce, která je intezivně celý rok využívána pro dětské aktivity (lyžařská škola, letní hry u potoka). Součástí atrakcí je i kruhová vodní nádrž s plánovanou saunou, dětské hřiště i znovu používaný řopík prvorepublikového pohraničního opevnění.
Architektonický výraz vychází ze souvislostí objektu, který je postaven mimo zástavbu již ve volné krajině nad obcí. Cílem návrhu bylo vytvořit soudobou architektonickou formu v horském prostředí volné louky, jednoduchý celiství tvar, kdy stěna přechází beze změny materiálu na střechu (tmavě šedá hydroizolace). Penzion svým architektonickým výrazem nechce rozšiřovat zástavbu obce charakteru rekreačních objektů tradičního tvarosloví. Budova byla navržena jako přírodní objekt pod lesem.
Celistvý tvar domu má svým výrazem vyvolávat představu přírodního objemu, placatého kamene na výšku, na volné pláni.  Objekt nemá hlavní fasádu, jedná se o strukturu na architektonicky formované hmotě. Jedná se o solitérní objekt mimo obec, mimo krajinné horizonty, objekt, za jehož zády je začínající tmavý les. Krajinný ráz volných sečených luk je výše uvedeným architektonickým řešením umocněn. Architektonické ztvárnění této představy bylo realizováno dřevěnou konstrukcí s pláštěm z hydroizolace. Okna na šikmých plochách fasád jsou umístěna do vikýřů - jen mírně narušující kompaktnost hmoty. Voda / sníh stéká ze střechy volně po šikmých fasádách až k patě objektu, odkud je příkopem o obvodu odváděna od objektu.
Půdorysně je objekt podlouhlý polygon se sbíhajícími se čely. Třípodlažní hmota se směrem vzhůru zužuje.
Technologie výstavby - dřevostavba s vnitřní podélnou nosnou stěnou z keramického zdiva. Stavba byla stavěna po patrech, stěny byly osazovány v kuse jako dílenské prefabrikáty. Stropy jsou provedeny jako trámy se spřaženou nadbetonávkou. V průběhu stavby byla aplikována hydroizolace, jako poslední byla izolována střecha. Obvodový plášť je provětrávaný, nasávací mezera je po celém obvodu a na výšku objektu ve třech úrovních. Na střeše je větrací hřeben, který zároveň skrývá všechny výústky TZB. Celý plášť je opatřen tekutou za studena natíranou hydroizolací  Sika na dřevěný OSB podklad. Voda stéká k patě objektu do obvodového otevřeného žlabu, do objektu se vchází mostky s propustky.
Interiér objektu - dispozičně je provoz rozvrstven po patrech, v přízemí restaurace s kuchyňským provozem, sociální zázemí hostů i zaměstnanců, půjčovna a servis lyží, dále ve dvou podlažích jsou pokoje pro ubytování hostů.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
bunkr
Janka
26.11.13 08:16
bunkr
Josef Krejčí
27.11.13 06:57
Funkčnost je krásná
Petr Jalůvka
28.11.13 09:08
Kouzlo místa a charakter člověka
Jan Maxa
07.12.13 01:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ječmen studio