Historické muzeum římského umění

Historické muzeum římského umění
Autor: Rafael Moneo
Adresa: Calle de José Ramón Mélida, Merida, Španělsko
Realizace:1980-86


Na konci vlády Římského impéria byla Mérida nejdůležitějším městem ve Španělsku. Z ruin minulosti dnes vystupují jen divadlo a aréna. Nedaleko těchto monumentálních pozůstatků se nachází také muzeum. Primárním záměrem projektu bylo postavit muzeum, které by nabízelo obyvatelům Méridy možnost znovunabytí ztracené přítomnosti římského města, na němž bylo vybudováno město nové. A co víc, ze samotného projektu je cítit snaha připomenout si a vyvolat římskou minulost: aniž by se muzeum uchylovalo k pouhé citaci římské architektury, tak se snaží návštěvníkům nabídnout obraz, jak vypadala Mérida v římském období. Primární touha projektu přiblížit se římskému světu je uspokojena doslovným přejmutím římských konstrukčních systémů a ne pouhým tvaroslovím a charakterem. Římský konstrukční systém masivních zděných nosných zdí vyplněných betonem dal tomuto účelu vzniknout budově, v níž konstrukce stěn poskytuje formální podporu architektuře - architektuře zdí, kde klíčovou roli hraje úloha intervalů, proporcí a otvorů. Systém paralelních zdí je vyhlouben pomocí obřích oblouků vytvářejících možnou perspektivu hlavní lodě, která je zároveň hlavním prostorem vystavujícím nejcennější kousky ze sbírek muzea. Průsvitný bílý mramor historických relikvií tak může být viděn v dialektické souhře s materiálem přítomných zdí a přirozeným osvětlením vstupujícím do muzea skrz střešní světlíky, a které podněcuje dialog mezi uměleckými pracemi a zdmi. Krypta pod muzeem jasně prokazuje záměr odhalit přítomnost dávného římského města.
Stavba získala v roce 1994 cenu Manuel de la Dehesa pro nejvýznamnější veřejnou budovu postavenou ve Španělsku mezi lety 1983-93. Tuto cenu uděluje Ministerstvo výstavby podporované státem společně s Radou architektonických sdružení ve Španělsku.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Rafael Moneo