Haus am Zwinger

Haus am Zwinger
Autor: Heinz Tesar
Adresa: Kleine Brüdergasse 3, Drážďany, Německo
Projekt:1991
Realizace:1998-2000


"Konkrétní přítomnost hledání, zřetelnost, vyváženost a síla prostoru osvětlení, vrstevnatost, materiál, preciznost měřítko, vertikalita/horizontalita a proporce, vyladěnost a kresba myšlenek jsou pro mě podstatné pojmy architektonického myšlení. Postavený prostor je těmto směrům otevřen. Architektura začíná před architekturou." (H.Tesar)

Na světě je jen málo míst - o stavebních parcelách pomlčím - , jejichž dlouhodobý architektonický a urbanistický proces byl během jediné noci zničen a z pozůstatků opět poskládán a pomalu rekonstruován. Až posvátné zachovávání děr a chlubení se jimi v dobách DDR je naštěstí v nenávratnu. Pokud se něco v jádru něco dělo, tak v podobném duchu brněnského Malého Špalíčku. Tesarův dům "Haus am Zwinger" byl situován do role zavést novou funkci do historického prostředí. Po více než půl století, kdy byl kontext historického místa v latentní podobě, vznikl na místě kostela Sv. Sofie 170 metrů dlouhý komerční komplex, který má ambice formovat budoucí urbanismus (vznikly dvě nové ulice, které na své začlenění do městské struktury stále čekají).
Tesarův dům se zabývá hlavou a nejdisponovanější částí na Postplatz v blízkosti Zwingeru (formu odůvodňuje barokními křivkami bývalého kostela a jakousi odpovědí na nedaleký Semperův Glockenspielpavillon. Zbytek je typická expresionistická nákaza rakouského architekta. V Německu už by se dalo hovořit o epidemii nebo národním prokletí.
Věnováno Magdě
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Heinz Tesar