Hasičský polygon

Modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

Hasičský polygon
Dodavatel stavby:STYLBAU s.r.o.
Adresa: Náchodská 530, Velké Poříčí, Česká republika
Investor:ČR – HZS Královéhradeckého kraje
Realizace:31.1.2018 – 18.3.2019
Náklady:45 936 000 CZK


Objekt získal ve finále soutěže Stavba roku 2019 ocenění v kategorii Cena veřejnosti a Titul stavba roku 2019 udělovaný odbornou porotou.
Úvod – geneze
Učiliště ve Velkém Poříčí (UPO) dostalo pověření od generálního ředitelství hasičského sboru v roce 2002, aby jako jediné v ČR odborně připravovalo hasiče – instruktory pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Do té doby hasiči lezci k výcvikovým účelům převážně využívaly budovy, které dosloužily svému původnímu účelu a dostaly se na hranu své životnosti. S tím však souviselo mnoho nevýhod a rizik, získávání povolení k výcviku atd. Hasiči lezci se proto zhruba před sedmi lety vydali do Francie do městečka Crolles u Grenoblu, kde si firma Petzl (přední výrobce vybavení pro lezce) vystavěla vzdělávací a výcvikové zařízení. To je však primárně určeno pro školení záchranářů lezců zejména v přilehlých Alpách a jejich podhůří a má tudíž odlišný charakter. Zde se tedy naši hasiči myšlenkově inspirovali, bylo však zapotřebí doslova vyvinout budovu a její jednotlivé součásti pro specifické účely všech tuzemských složek HZS, IZS a hasičů lezců.
K následné tvorbě zadání byli přizváni architekti a projektanti Atelieru Tsunami jako konzultanti po stránce architektonické a stavebně technické. Na základě vstupních indicií se i oni vydali do francouzského zařízení pro načerpání zkušeností. Na základě těchto nenahraditelných poznatků a následných mnoha společných jednáních s hasiči se základní koncept v mnoha verzích vyvíjel, až postupně vykrystalizoval v konkrétní architektonický návrh, projektovou dokumentaci a následně realizovanou budovu výcvikového polygonu.
Neskromně se dá říci, že se jedná o unikátní realizaci výcvikového objektu nejen v České Republice, ale i v evropském měřítku.

Architektonické řešení

Architektonický a projektový tým si vytkl za cíl respektovat jasně definovaný účel a z něho odvozené mimořádné rozměry a proporce objektu, na druhou stranu ale v žádném případě nerezignovat na architektonické řešení dominantního objektu. Z hlavní kvádrové červené hmoty, je na nároží orientovaném k hlavnímu vstupu do areálu výtvarně „odejmut“ ostře řezaný objem, takto komponované železobetonové plochy jsou využity pro vnější lezeckou výcvikovou stěnu, která je tak zároveň jedním z mnoha zevně viditelných „podpisů“ hasičského záchranného „řemesla“ na budově. Na nižší budově se pak veřejnosti otevírá pohled na tzv. cvičnou střechu, která obsahuje mnoho variant střešních materiálů i odhalené krovové konstrukce pro výcvik zásahu v jakýchkoliv myslitelných podmínkách. Tato část střechy nabízí další kotevní patky pro další doplňování konstrukcí podle aktuálních potřeb výcviku, které se nepochybně budou také v budoucnosti vyvíjet.

Dispoziční řešení, popis funkce objektu
Dispozičně se objekt skládá ze vzájemně propojených prostorů horizontální a vertikální haly. Tato základní hmota je doplněna o část zázemí obsahující vstup, hygienické zázemí a sklad pomůcek. Zázemí je zde minimalizováno, neboť stávající objekty výcvikového střediska plní tuto funkci.
Horizontální hala plní funkci univerzálního výcvikového prostoru s možností vjezdu hasičské techniky. Je zde umístěna rozběhová dráha klasické hasičské disciplíny zdolávání věže. Ve vertikální věži se nacházejí veškeré hlavní popsané komponenty jako: lezecká stěna výšky 20m, univerzální objekt polygonu – příčkový a potrubní labyrint, studniční šachta, hasičská věž se zápichovým bazénem, komponenty pro trhové zkoušky – pádová věž.
Základním účelem stavby je výcvik a školení nejen profesionálních hasičů, ale nově se zde budou moci zdokonalovat také dobrovolní hasiči a zástupci dalších složek IZS.
Objekt jako celek je tedy navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat například simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Profil betonové lezecké stěny pak nabízí hned několik typů hran, na kterých si mohou hasiči nacvičit různé varianty činností (výstupy, či slaňování s nosítky atd). Na objektu se nachází množství prostupů, díky kterým se mohou simulovat ty nejkomplikovanější zásahy, při kterých je nutné, aby tým záchranářů postupoval kreativně a spolupracoval.
Uvnitř zařízení se nachází kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace zásahů ve velmi specifických podmínkách. Najdeme zde i cvičnou studniční šachtu nebo přestavitelné polygony stísněných prostor. Jsou to imitace stavebních součástí, kanalizací, šachet, ale i stísněných přírodních prostor, které připomínají například jeskyně, přičemž se dá část bezpečně zaplavit či zakouřit. Je to tak nejbezpečnější forma výcviku, protože se zde nachází nouzové vstupy, které lze využít v případě jakýchkoliv problémů. Navíc je prostor monitorován kamerami.
Stavební konstrukce jsou maximálně přizpůsobeny účelu stavby, tak aby umožňovali univerzální jištění, případně dodatečné kotvení cvičebních komponentů. Pro ilustraci jsme například řešili požadavek na možnost instalace vrostlého stromu do podlahy pro tréninkový zásah.

Stavebně konstrukční řešení
Objekt je navržen jako nevytápěný, aby i vnitřní klima, co nejvíce odpovídalo vnějším podmínkám pro výcvik, samozřejmě s eliminací povětrnosti a deště. Na osluněných fasádách je použito vnějších žaluzií proti přehřívání interiéru. Větrání je přirozené s využitím ideálního komínového tvaru objektu.
Jedná se o neobvyklou kombinaci železobetonového a ocelového skeletu, která se postupně vyvinula z nároků na maximální univerzálnost nejen prostoru, ale i kotvení komponentů či způsobů jištění. Z tohoto důvodu jsou z vodostavebního betonu v pohledové kvalitě navrženy veškeré konstrukce vnějších monolitických konstrukcí a v interiéru konstrukce polygonu umožňující zatopení vodou.
V rámci výstavby po zhotovení monolitů dvou věží – lezecké stěny a polygonu nastal zvláštní moment. Vznikla nádherná socha! (kterou později pohltilo opláštění fasádou a lezeckou stěnou v interiéru). Nestává se příliš často, kdy chcete ponechat stavbu rozestavěnou. Zde tomu tak bylo a proto dokládáme i fotografií ve fázi výstavby.

Vstupní modul
Konstrukce stěn je řešena jako železobetonový monolitický sendvič s vloženou tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, zastropení je železobetonovou deskou s překonzolováním pro krytí vstupu, tato deska je podepřena ocelovými sloupy. Založení stěn je pomocí základových pasů, založení sloupů řešeno na patkách. Konstrukce podlahy je tvořena drátkobetonovou deskou. Je použito betonu v pohledové kvalitě v jeho přírodní šedé barvě.

Výcvikový objekt - horizontální hala
Jedná se o skeletovou konstrukci. Skelet je železobetonový prefabrikovaný. Sloupy jsou vetknuty do kalichů, které jsou podepřeny velkoprůměrovými pilotami. Stropní konstrukce je ze železobetonových předpjatých panelů. S ohledem na požadavek na variabilní montáž prvků pro výcvik na střeše tohoto objektu je zde instalováno pole „patkových“ podpor, které jsou nad střešním pláštěm připraveny pro tyto účely, společně s odolným a pochozím střešním pláštěm, tvořeným betonovým dlaždicemi na rektifikačních podložkách. Jako obestavba a částečná nadstavba této části je řešena venkovní cvičná stěna s cvičnou střechou s různými variantami střešních plášťů. Tento prvek je zhotoven jako lehká dřevostavba s opláštěním. Je navázána na konstrukci „výcvikového objektu 1“. Vyzdívky mezi sloupy haly jsou z pěnosilikátových tvárnic a z vnější strany jsou zatepleny fasádními panely s minerálním tepelnou izolací. Konstrukce podlahy je tvořena drátkobetonovou deskou. Barevné řešení tohoto celku je kombinací antracitově šedé barva (RAL7016) a barvy ohnivě červenou (RAL3000). Rozměry haly jsou 25,5 x 15,1, výšky 8,5m.

Výcvikový objekt - vertikální hala
Jedná se opět o skeletovou konstrukci. Konstrukce je ocelová „kostra“ z válcovaných prvků v kombinaci s příhradovými nosníky. Ocelové sloupy jsou kotevny k základovým patkám, které jsou opět podepřeny velkoprůměrovými pilotami. Vestavba cvičného „polygonu stísněných prostor“ byla navržena jako stěnová železobetonová monolitická vestavba. Interiérové stropy a prvky v této vestavbě jsou z překližkových desek v ocelových demontovatelných rámech. Vnější opláštění objektu je převážně z lehkých fasádních panelů s minerální tepelnou izolací. Vnější lezecké stěny jsou řešeny jako železobetonový monolitický sendvič s vloženou tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, aby mohly sloužit pro výcvik a kotvení prvků z interiéru i exteriéru. Konstrukce stropní desky je tvořena trapézovým plechem a nabetonávkou, konstrukce podlahy pak drátkobetonovou deskou. Objekt je navržen s ohnivě červenou (RAL3000) fasádou, vůči nim je pak kontrastně použito betonu v pohledové kvalitě v jeho přírodní šedé barvě. Rozměry haly jsou 15,9 x18,1, výšky 21,2m.
Atelier Tsunami, s.r.o.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Gratulace
16.01.20 12:34
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier Tsunami, s.r.o.