Grand Theatre de Provence

Grand Theatre de Provence
Stavba vznikla na základě uzavřené architektonické soutěže. Vítězný návrh respektuje podmínky a urbanismus území. Území pro stavbu opery je rozsáhlé, charakterizované různými výškovými úrovněmi. V blízkosti pozemku se nachází železnice. Tvar haly, její výškové úrovně (+173m) a zaoblení, vychází právě z podmínek daného území a ochrany před hlukem ze železnice (+186m). Stavba podtrhuje a vyplňuje urbanismus města a vytváří působivou veřejnou architekturu. Celý střešní systém je také v různých úrovních a vytváří sérii městských prostor, umístěných víceúrovňově a využitelných pro další divadelní aktivity.
Celý celek opery - jednotlivé hmoty jsou sjednoceny kamenným obkladem, který je z výtvarného hlediska použit v odlišných orientacích. Spojení divadla s původní městkou zástavbou je pomocí komunikační osy. Na konci osy se nachází uvnitř celku malé náměstíčko o velikosti 700 m². Náměstíčko se využívá jako divadlo pod širým nebem. Divadlo má 1300 míst k sezení z toho je 400 na galeriích. Prostor uvnitř hlediště je akusticky navržen jak pro komorní hudbu, tak operu a orchestry různých velikostí. Stavba byla dokončena v roce 2007.
Eva Kosíková, Matěj Kosík
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Vittorio Gregotti