Galerie Závodný

Galerie Závodný
Spoluautor: Jakub Děnge
Adresa: Husova 3, Mikulov, Česká republika
Investor:Vladimíra Brucháčková Závodná
Realizace:6.2010 - 9.2011


Galerie Závodný je soukromá galerie. Jejímu zrodu předcházela dlouholetá sběratelská činnost v oblasti výtvarného umění. Výstavní program tvoří autorské výstavy českých i zahraničních umělců, v popředí zájmu stojí geometrické, minimalistické a konceptuální umění a tvorba českých autorů, kteří odešli do exilu.
Mikulov je pozoruhodnou ukázkou rostlého urbanismu, který spolu s jedinečnou scenérií vápencovitých útvarů jižního úpatí Pavlovských vrchů vytváří jeden z nejmalebnějších obrazů jižní Moravy. Stavba Galerie Závodný je situována v místě nedochované původní zástavby bývalé židovské čtvrti. Pozemek s potenciálem nádherných průhledů uzavírá zástavbu do prostoru dnešního náměstíčka na nároží ulice Husova a Brněnská. Úchvatné místo, inspirativní prostředí a důstojná náplň stavby – to byla kriteria, která vedla k vytvoření stavbu respektující svými proporcemi, hmotovým členěním a měřítkem původní historickou zástavbu a současně jednoduchou formou a soudobým výrazem pojmenovat účel objektu.
Z ulice Husovy uzavírá stavba uliční frontu. Hmotami a tvaroslovím navazuje na stávající zástavbu. Fasády jsou provedeny v omítce a tato část objektu je zastřešena střechami s pálenou krytinou. Napojení na poválečné bytové domy je řešeno krčkem s průjezdem za bytové domy. Kolmo navazuje vstupní část stavby orientovaná do náměstíčka. Přízemím prorůstá do hradební podnože a odstoupením stavby v úrovni patra pak zachovává průhled na mikulovský zámek. Přestože se jedná o jeden funkční celek, je tato část pojednána rozdílně. Vnější výraz strohých, sochařsky tvarovaných hmot je postaven na použitém materiálu a precizním detailu kamenných prvků. Obvodové stěny a netradičně i střešní plášť je obložen přírodním vápencem. Vápenec, vzhledem  podobný místnímu, ale svými vlastnostmi odpovídající požadavkům, byl přivezen z chorvatského ostrova Brač.
Při stavbě byly použity dva příbuzné druhy vápence, jeden čistější a druhý mírně jiného odstínu a patrnějšími stopami fosílií. Kamenné prvky prorůstají i do vnitřních prostor galerie. Výstavní program Galerie se odehrává ve dvou podlažích. Vnitřní prostory jsou otevřené, v patře až k hřebenu střechy. V části přízemí je situována galerijní kavárna. Převýšení stropu nad průjezdem v úrovni 1.patra bylo využito k vytvoření „amfiteátru“ využívaného při pořádání komorních koncertů.
Nosná konstrukce budovy je řešena systémem železobetonových monolitických stěn do ztraceného bednění – systém Velox. Přes požadavek na maximum využitelných stěn jsou prostory dostatečně prosvětleny. Jednak bezrámově zasklenými otvory prolomenými do kamenné fasády s cílenými průhledy k náměstíčku a přes terasu u hradební zdi, zejména pak vrchním osvětlením přes střešní plášť v hlavním výstavním prostoru. Větrání je zajišťováno nuceně, rozvody vzduchotechniky jsou skryty v podhledu střešní konstrukce. Primárním zdrojem vytápění a klimatizace je tepelné čerpadlo vzduch/voda.
Štěpán Děnge
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Nádherné
vladimira novotna
04.09.14 12:04
Otázka do pléna
vilda
08.09.14 10:42
Vynikající počin
Ivana
10.09.14 08:32
...galerie...
Zdeněk Skála
10.09.14 09:58
zobrazit všechny komentáře