Galerie současného umění Bunkier Sztuki - dostavba

1. místo v mezinárodní soutěži

Galerie současného umění Bunkier Sztuki - dostavba
Soutěž:2016
Adresa: plac Szczepański 3a, Krakov, Polsko


vizualizace KWK Promes
SOUTĚŽ —
Krakov – jedno z nejzajímavějších polských měst s bohatou kulturou, je také domovem slavné galerie současného umění „Bunkier Sztuki“ (Bunkr umění). Před nedávnem tato galerie vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž s cílem nalézt nejlepší řešení pro chystanou rekonstrukci a dostavbu.

HISTORIE — Stávající budova je sama o sobě v rámci historického centra města vzácným pokladem. Její nezvyklá forma, usazená v unikátním kontextu okružního parku Planty ji zařazuje mezi nejzajímavější příklady polského brutalismu, jež je v zemi obecně zřídka zastoupen.
Během let byla původní forma stavby překrývána různými úpravami, jež zásadně proměnily její vzhled – a to jak v interiéru tak exteriéru. Před pár lety byl přímo před galerii připojen dočasný objekt kavárny. Třebaže byl zamýšlen jako provizorní, stal se trvalým prvkem kryjícím monumentální fasádu „Bunkru“.

KONCEPT — Koncept předpokládá restaurování původní formy budovy a vyloučení všech doplňků, jež nejsou nezbytné. Nové výstavní prostory byly umístěny pod zem, pod předpolí stávající galerie. Toto řešení nebude ovlivňovat integritu původní budovy, jak by to činila nástavba (navržená v soutěžních podmínkách), a zároveň do galerie vnese zcela novou kvalitu.

DOSTAVBA — Nové výstavní prostory, jež leží pod zemí, vedle stávající galerie, představují ultramoderní „stroj” věnovaný prezentaci umění. Jejich forma se zcela podřizuje výstavním účelům. Využití mechanických prvků – jako jsou posuvné desky podlahy a střecha – umožňuje velkou šíři výstavních scénářů, jež jsou v klasickém výstavním prostoru nemožné. Když se střecha zvedne, nový výstavní prostor se také přímo propojí s úrovní ulice, a umožní tak interakci galerie se svým okolím.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od KWK PROMES