Fotbalový stadion Slavie Praha

Fotbalový stadion Slavie Praha
POLOHA

Fotbalový stadion Slavie se nachází na katastrálním území Vršovic, v místě původního fotbalového stadionu  tohoto oddílu. Lokalita zvaná EDEN je z jihu ohraničena valem s železniční tratí, ze severu ulicí Vladivostockou a z východu ulicí U Slavie. Celý prostor je již historicky spojen s existencí sportovního klubu Slavia. Součástí areálu SK Slavia Praha jsou sportovní zařízení oddílů kopané, atletiky, ledního a pozemního hokeje, lukostřelby a další. Areál SK Slavia Praha – fotbal (stávající fotbalový stadion a doprovodná zařízení vč. tréninkových hřišť) je umístěn v západní části celého pozemku. Jinak je okolní území charakteristické převážně obytnou zástavbou a má rovinatý charakter.

CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ
Základní koncepcí návrhu nového stadionu je komplex budov a zařízení, který slouží především pro potřeby fotbalového klubu, ale nabízí i doplňkové funkce, které dovolují využití pro širší veřejnost i soukromé účely.
V průběhu projektování docházelo neustále k optimalizování dispozic a celého areálu i ke změnám využití objektu v závislosti na trhu tak, aby byla reálná výstavba v daných ekonomických podmínkách a aby byly zohledněny požadavky investora i event. budoucích zájemců na velikost areálu. Byl optimalizován objekt garáží na východní straně stadionu, a zmenšila se tedy jeho celková nadzemní hmota. ( Zmenšena byla plocha nejvyššího podlaží používaného pro parkování.)
Výrazně se také zmenšil objem podzemních prostor pro stadion Slavie, především příjezdy pro hráče.
Bytový objekt na východní straně není dosud realizován. Stejně jako objekt nadzemních garáží. Dále bylo zcela vypuštěno jižní komerční křídlo stadionu, které bylo zkráceno již v územním rozhodnutí z roku 2004 a zbývající prstenec podél stadionu na západní a severní straně byl vzhledem ke stavebnímu povolení zmenšen po celém obvodě o cca  2,9 m.
V řešení vnitřních dispozic budovy došlo na základě marketingových expertíz investora k zásadnímu zmenšení plochy pronajímatelných administrativních prostor a obchodních ploch ve prospěch plochy bytové a hotelového ubytování.
Celková plocha komerčních prostor je v relaci doporučených 15% plochy areálu.

Hlavní objekt stadionu nabízí následující možnosti využití:

1) Základní funkce fotbalového stadionu - hrací plocha s tribunami pro 20 800 diváků, šatny a zázemí pro hráče, zázemí pro diváky, lóže a zázemí VIP osob, provozní, reprezentační a administrativní prostory fotbalového klubu, prostory pro novináře, vše včetně obslužného a technického vybavení. Koncepce stadionu je navržena v souladu se směrnicemi FIFA a UEFA z hlediska funkčního a technického, zvláště pak z hlediska požadavků na bezpečnost diváků.
2) Fotbalová škola s hotelovým ubytováním – nebylo zatím realizováno
3) Obchody – FAN SHOP, Macdonald, pobočka KB
4) Hotel **** Iris - 152 pokojů – interiér řešen hotelierem bez spolupráce GP (Omicron-K)
5) Pronajímatelné administrativní prostory – E-Side, Osram, Rosen, atd.
5) Restaurace pro veřejnost – nebyla zatím realizována
6) Konferenční centrum/kavárna Slavie s výhledem na hřiště
7) Parking

Se stadionem sousedí plocha tréninkových hřišť, obě „fotbalové“ funkce jsou odděleny samostatnou budovou se sportovním zázemím pro hráče (šatny, fitness, klubovna apod.) a malometrážními byty, uvažovanými pro seniorské bydlení. Tato kombinace blízkého sousedství sportovního areálu a seniorského bydlení se osvědčila u nově budovaných stadionů v západní Evropě. Nabízené bydlení se stalo přitažlivým pro aktivní seniory, které i ve vyšším věku těší přímý kontakt s oblíbeným sportem a naopak trvalá obydlenost areálu oživuje prostor i v době, kdy hřiště nejsou v provozu. V tomto objektu je současně umístěno zázemí tréninkových hřišť.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ


Celková plocha areálu: 103 396 m²
Kapacita stadionu: 20 800 míst
Podlažní plocha; z toho:   
obchody: 1 120  m²
administrativa: 2 280 m²
restaurace pro veřejnost: 450 m²
občerstvení - stadion: 156 m²
hotel: 4 205 m²
byty: 9 197 m²
 
Počet parkovacích míst: osobní auta 943, autobusy 25 + 3
Počet městnanců cca 408
 
Komerční plochy nesloužící sportovním účelům:
Hotel: 4 205 m²
Restaurace: 420 m²
Obchody: 805 m²
Administrativa: 1 768 m²
Byty: 9 197 m²
Komerční plochy celkem: 16 395 m²
0 komentářů
přidat komentář