FEBE TRADE

rekonstrukce RD na sídlo firmy

FEBE TRADE
Spoluautor: Oldřich Bajger
Spoluautor interiéru:Radomír Otýpka
Adresa: Hladnovská, Ostrava, Česká republika
Realizace:2007-08
Užitná plocha:326 m2
Zastavěná plocha:178 m2


Vila původně sloužila jako rodinný dům. Záměrem rekonstrukce bylo vybudovat sídlo firmy. Vila je členěna na dvě hmotové části - jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní, kryté stanovou střechou, vytvářející  podkroví. Stávající vstup je orientován na severní stranu, ze zahrady.
Naším úkolem bylo vytvořit prostorné, vzdušné a pohodlné řešení budoucího provozu firmy. Koncepčně je dům navržen jako jedna hmota, která ztělesňuje jednu entitu - firma. Tudíž vzniká kompaktní objekt, sjednocen do jedné skořápky. Záměrem bylo ponechat základní stopu původního hmotového řešení domu, zbavit jej všech ,,nečistot" a obalit do nového pláště. Vytvořit současným jazykem dům, který je vyhraněný a zároveň poukazuje na dobovou etapizaci vývoje svého vzniku a  proměny.
Byl navržen nový vstup z jihozápadní strany. Je pojat jako nálevka, která ,,vtahuje" návštěvníka dovnitř objektu. Umocněn je při vstupu do domu převýšenou galerií přes dvě podlaží a završenou velkoplošným světlíkem. 
Kompaktnost celého objektu je dodržena rovněž v interiéru. Celý vnitřní prostor je sjednocen jednolitou podlahou v jedné barvě - je použito Marmoleum oranžové. Ústředním motivem vnitřního prostoru je stávající schodiště, které tvoří páteř celého domu. Toto je v rámci rekonstrukce repasováno.  Jako kontrast vůči všem základním motivům je pojato v černém odstínu - je použito opět Marmoleum.

Hlavní vstup do objektu je orientovaný na jihozápadní  stranu.  Stávající vstup je ponechán, slouží  jako obslužný bod zahrady.
1.p.p. - Zde jsou zachovány prostory dle stávajících. 
1.n.p. - Je navrženo jako vstupní a administrativní. Zde jsou umístěny všechny pracovní kanceláře. Vstup tvoří hala, která je členěna plošně jako jeden prostor včetně recepce a zvýrazněná převýšeným prostorem přes dvě patra v místě vstupu.  Dále jsou zde dvě kanceláře, kuchyňka,  wc a sprcha.
2.n.p. - V tomto podlaží je umístěno respirium (v centru domu), zasedací místnost a 2 kanceláře. K těmto prostorům náleží pohotovostní kuchyňka a wc. 

Nosný konstrukční systém celého objektu je stěnový - v návaznosti na stávající. V rámci stavebních úprav jsou provedeny rozsáhlé bourací práce. To způsobilo zásah do nosných konstrukcí. Tudíž jsou vytvořeny nové nosné konstrukce, v podobě průvlaků. Ty jsou z ocelových I nosníků.
Stávající střecha je zachována, pouze u navrhovaných střešních oken jsou provedeny výměny.
Celý objekt je opláštěn titan-zinkovým plechem - Rheinzink, barvy tmavě šedé. Ten tvoří kompaktní skořápku, bez okapových žlabů a svodů.
17 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
???
Zvědavec
03.02.09 12:44
sousede
happy
03.02.09 04:44
??
Thierry
03.02.09 09:35
...
tovyx
03.02.09 10:20
....
tea
04.02.09 06:21
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od PLATFORMA architekti