Fallingwater - Dům pro Edgara J. Kaufmanna

Fallingwater - Dům pro Edgara J. Kaufmanna
Vodopád, název který dal domu jeho architekt - Frank Lloyd Wright, je bezpochyby nejslavnější moderní obytný dům na světě. Každý rok ho navštíví přes 75 000 lidí. Dům se nachází hluboko v lesích na břehu horské bystřiny Bear Run v jihozápadní Pennsylvánii.
V roce 1935, kdy končila v Americe hospodářská krize, bylo již Franku Lloydu Wrightovi 68 let. Vlastní praxi vykonával 43 let a navrhnul stovky staveb, mimo jiné i slavné vily v prérijním stylu. Působil ve Wisconsinu, kde zbudoval své sídlo a ateliér Taliesin, manifest svého pojetí architektury. V Taliesinu zřídil v roce 1932 Taliesin Fellowship, svéráznou podobu školy architektury. Jedním z jeho studentů byl mladík Edgar Kaufmann, Jr., který nastoupil do Taliesinu v roce 1934. Jeho otec, Edgar Kaufmann, byl jedním ze zakladatelů Kaufmann Store v Pittsburghu, obřího obchodního domu s pánským oblečením.
Když na sklonku roku 1934 navštívili rodiče Kaufmannovi svého syna, Kaufmann senior dohodnul s Wrightem spolupráci na několika projektech, mimo jiné i na projektu rodinného výletního sídla, které mělo nahradit stávající provizorní dřevěnou chatu. Když Wright navštívil místo na břehu Bear Run, byl uchvácen. Kaufmannům patřilo rozlehlé území kolem říčky Bear Run, poněvadž již v roce 1913, poté co získali většinový podíl ve firmě, sem umístili rekreační středisko pro své zaměstnance. Sami později koupili dalších 1914 akrů na horním toku.
Wright nechal lokalitu pečlivě zaměřit a vrátil se do Taliesinu. Poté 9 měsíců bez jediné skici přemýšlel o projektu. Jak sám říkával, dokud nevím, co budu kreslit, tak nekreslím. Ostřiči tužek - Bob Mosher a Edgar Tafel - vzpomínají, jak jednu neděli zazvonil v Taliesinu telefon a na druhém konci v Milwaukee sděloval Edgar Kaufmann Wrightovi svůj záměr navštívit jej a podívat se, jak jsou práce na projektu Vodopádu daleko. Wright klidně prohlásil, ať se Kaufmann zastaví, že plány jsou již připraveny. Přitom však neexistovala ani jedna skica. Wright nechal Vodopád uzrát ve svých myšlenkách do poslední možné chvíle a poté jej nakreslil za dvě hodiny. Začal u půdorysů, které rýsoval na jeden papír vždy jednou barvou pro každé patro, poté nakreslil řez a nakonec jižní pohled na dům a vodopád. Výkresy se zdály Kaufmannovi poněkud hrubé, nicméně základ nejslavnějšího domu byl položen.
Stavebník měl zpočátku obavy z domu vznášejícího se nad vodopádem, avšak Wright jej přesvědčil: "Chcete přece žít s vodopádem, ne jen s pohledem na něj, vodopád se stane součástí vašeho domu." Wright vsadil na úzký kontakt domu s vodopádem, s jeho nekončícím šuměním a byla to správná volba. Stavba mohla započít.
Na Vodopádu vyniklo Wrightovo konstrukční myšlení, antigravitační železobetonové terasy letí nad vodopádem, kamenné stěny celou kompozici poutají zpátky ke skále. Wright dospěl ke konečné formě domu na základě svých předcházejících projektů, nejednalo se o žádné zjevení, ve Vodopádu Wright dokázal geniálně spojit své dosavadní úvahy do jedinečného výsledku. I zde se ukazuje, že architektura je především cesta. Asymetrie, kontrast, proporce, kontinuita, příroda - to jsou hlavní znaky domu.
Svou funkcí se řadí Vodopád k luxusním víkendovým sídlům. Rozlehlá společenská místnost s krbem a pronikajícím skalním masivem - srdce celého domu, okouzluje celé generace architektů. Schody ústící přímo do potoka, zasklení bez svislých sloupků a další Wrightovy finesy dokreslují atmosféru díla.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Frank Lloyd Wright